Wskazówka: Brak łagodności przejść tonalnych [Umieść na pulpicie]