Wskazówka: W zaznaczonych miejscach brak czystości na tle. Proszę zwracać na to uwagę. [Umieść na pulpicie]