*Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie.

*Mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga. Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy, oczy nasze znowu nabiorą blasku.

*Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka.

*Dziecko najwięcej miłości potrzebuje wtedy, gdy najmniej na nią zasługuje.

*Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym.

*Dzieci najuważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.

*Oddech dzieci śpieszących do szkoły podtrzymuje świat.

* Jedna z pułapek dzieciństwa polega na tym, że nie trzeba rozumieć, by czuć. Kiedy rozum zdolny jest pojąć, co się wydarzyło, rany w sercu są już zbyt głębokie.

*Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmującą niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.

*Dziecko jest ojcem człowieka.

*Dziecko patrzy na dorosłych w górę, wskutek czego ich obraz jest wyolbrzymiony.

*Dziecko to uwidoczniona miłość.

*Dziecko wcześniej rozpoznaje stan psychiczny swojej matki niż otaczające je przedmioty.

*Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba.

*Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.

*Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.

*Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać, trzeba im dać też czas do chodzenia.

*W domu pełnym dzieci diabeł traci swą moc.

*Dzieciństwo jest snem rozumu.

*Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną.

*Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.

*Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.

*Dziecięca pasja jest kapryśną i niewierną kochanką

*Dzieci rodzą się powoli. Kwiaty też wolno rosną.

*To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata.

*Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.

*Intuicja dziecka jest najkrótszą drogą do prawdy.

*Dzieci to najlepsi żołnierze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność.