REKLAMA

Komentarze wystawione przez wika1904   |    Pokaż starsze

Tak bar­dzo nie chciałabym znać fałszy­wych osób i uważać ich za dob­rych zna­jomych... Nies­te­ty niektórzy per­fekcyj­nie się maskują...
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 1 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:49


Bo naj­ważniej­sze jest to żeby wśród tych wszys­tkich fałszy­wych uśmiechów od­na­leźć ten je­den najszczerszy...
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 2 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:25


Da­nie fałszy­wych nadziei jest o stok­roć gor­sze, niż odeb­ra­nie możli­wych do spełnienia.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 1 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:23


REKLAMA

Błądzę pośród fałszy­wych ludzi, wy­powiadających fałszy­we słowa i żałuje, że nie mogę poz­nać ich myśli, które ja­ko je­dyne niosą prawdę.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 0 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:22


Szko­da cen­ne­go cza­su na fałszy­wych przy­jaciół. Szko­da życia na zaw­ra­canie so­bie głowy ludźmi, dla których nic nie znaczy­my. Le­piej poświęcić swój czas tym, którzy nas praw­dzi­wie kochają.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 0 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:21


Brzydnę od fałszy­wych komplementów...
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 0 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:20


Świat schodzi nie na psy, a na fałszy­wych ludzi.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 1 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:19


REKLAMA

Le­piej poz­być się szyb­ko fałszy­wych przy­jaciół, bo im le­piej cię poz­nają, tym moc­niej cię skrzywdzą.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 0 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:18


Cza­sami suk­nia szy­ta z marzeń sta­je się całunem z fałszy­wych nadziei.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 1 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:17


Wie­rzyć w to, że jeszcze znaj­dzie ją ktoś, kto po­kocha do końca życia.
Komentarz dodał: wika1904
wyślij znajomym...

Ocena komentarza: 0 Fajny komentarz

Dodany: 05-01-2018 21:16   |    Pokaż starsze


Duszę można naginać tylko do pewnego momentu. Potem po prostu pęka i łamie się. Oddaj swój głos...
"Czy jeszcze pa­miętasz, że zos­tałeś stworzo­ny do radości?" - Phil Bosmans

Włącz

0.0217 sekundy, Godzina: 18:31:03, MEM:3651.31 KB