Ostatni wpis: 2 godziny temu

Kwiat Wygrałem w konkursie Tapeta dnia

ewik1 Wygrałem w konkursie Komentarz dnia

ALDONA789 Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

Ewa15 Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

basikp Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

Ostatni wpis: 32 minut temu

osdsetPrzepraszamy za awarię logowania ale serwer odmówił posłuszeństwa

adminTapeta dnia wybrana !! Wygrała tapeta Góry, Rzeka, Wodospad, Kamienie, Drzewa, Niebo [LINK], dodana przez Kwiat Gratulujemy!!

majka1407jakiej prywatności? znamy się tylko jako użytkownicy, nie ma tu nic prywatnego, tylko nick i avek zapożyczony, który nic nie mówi

adminKomentarz dnia wybrany !! Wygrał komentarz [LINK], dodany przez ewik1 Gratulujemy!!

Ewa15Dziękuję, gratuluję pozostałym wygranym :)

Dłonie, Podkowa, Szczęście

Kategorie:

Inne»Do segregacji

REKLAMA
Dłonie, Podkowa, Szczęście
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieInneDo segregacji
Kategorie
Jakże krucha bywa granica między szczęściem i nieszczęściem. I jak łatwo ją przekroczyć...
Komentarz dodał: tatmag
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1680x1050

Format5:4

Rozmiar178 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety08-01-2012 15:49
tatmagtatmag
Szczęście... Każdy rozumie je inaczej, ale każdy o nim marzy.
17-01-2022 12:27
Odpowiedz
janeksjaneks
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń.
29-09-2021 08:00
Odpowiedz
kehankehan
Niektórym do szczęścia brakuje naprawdę jedynie szczęścia. Stanisław Jerzy Lec
17-02-2021 17:14
Odpowiedz
MaxmarioMaxmario
Przyjdzie taki dzień , kiedy twoje cierpienie stanie się radością
01-03-2019 23:40
Odpowiedz
janeksjaneks
Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. --Wiesław Leon Brudziński
18-10-2018 06:11
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Szczęście? Nie uważać zwykłych zmartwień za katastrofy." Andre Maurois
25-02-2018 05:50
Odpowiedz
ann1ann1
Łap radość za ogon, nawet jak się wyrwie zostaną ci pióra. – Miron Białoszewski
04-06-2017 12:07
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia, niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.
28-01-2017 23:26
Odpowiedz
ann1ann1
Szczęście to bez­domny wędrowiec. Nie ma włas­ne­go ad­re­su, ale twój zna. /sciezkazawila/
16-10-2016 23:40
Odpowiedz
jurek84jurek84
Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie./Stendha/
01-09-2016 01:25
Odpowiedz
tatmagtatmag
Jakże krucha bywa granica między szczęściem i nieszczęściem. I jak łatwo ją przekroczyć...
24-08-2016 00:16
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
I złapał szczęście w swoje ręce
20-08-2016 14:04
Odpowiedz
ann1ann1
"Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart" - C. Goldoni
20-08-2016 00:07
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Dziś znów w moim upartym sercu kwitnie nadzieja. A ja będę codziennie podlewać ją dobrymi myślami." :)
23-07-2016 00:49
Odpowiedz
tatmagtatmag
Małe radości trafiają się często, szczęście to już towar dość deficytowy.
28-06-2016 09:23
Odpowiedz
tatmagtatmag
Podstawowym warunkiem szczęścia jest brak nieszczęść.
24-06-2016 11:36
Odpowiedz
danaka19danaka19
Do wszystkich warunków szczęścia brakuje najczęściej jednego który trzeba przynieść ze sobą: daru umiejętności bycia szczęśliwym ...Emanuel Tertheimer
21-06-2016 16:37
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szczęście można znaleźć tam, gdzie ludzi zadowala drobiazg, ... bo kochają i są kochani. Hans Christian Andersen
15-06-2016 17:02
Odpowiedz
ann1ann1
Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. – Wiesław Brudziński
31-05-2016 23:08
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szukanie szczescia dla niego samego nie daje nam nic poza zludzeniem. - Marcel Proust
29-05-2016 21:53
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. -Marcel Proust
22-04-2016 12:37
Odpowiedz
liluleklilulek
Pam Brown Dro­biaz­gi spra­wiają, że niepos­trzeżenie i cicho wchodzi wiel­kie szczęście.
20-03-2016 08:14
Odpowiedz
liluleklilulek
Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.
29-02-2016 08:23
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Nic nie starzeje się tak prędko jak szczęście.
23-02-2016 22:15
Odpowiedz
liluleklilulek
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. - Epiktet
23-02-2016 07:43
Odpowiedz
liluleklilulek
"Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. " (Ernest Hemingway)
20-02-2016 08:29
Odpowiedz
cyganeczka35cyganeczka35
Życie pokazuje nam drzwi do szczęścia, ale by przez nie przejść musimy znaleźć do nich właściwy klucz.
20-09-2015 19:27
Odpowiedz
janeksjaneks
Cza­sem bieg­niemy na oślep do szczęścia, a oka­zuje się, że mi­jamy je po drodze. Cza­sem to szczęście w podkowie pod­sta­wia nam nogę...
18-09-2015 07:21
Odpowiedz
janeksjaneks
Po prostu oddychaj, zamknij oczy i słuchaj, idź z podkową i upadaj, walcz i się nie poddawaj, kochaj i wybaczaj. Oto cała recepta na szczęście.
06-09-2015 09:01
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak wiatr - cza­sem tyl­ko mus­ka naszą twarz, a cza­sem aż popycha.
01-08-2015 09:44
Odpowiedz
edidanedidan
Trzy­małem szczęście za ogon; wyr­wało się, zos­ta­wiając mi w ręku pióro, którym piszę.
29-07-2015 08:32
Odpowiedz
jolgra65jolgra65
Nigdy nie jest późno, aby życie było szczęśliwe. Ale czas biegnie, więc postaraj się zdążyć!
27-07-2015 22:31
Odpowiedz
edidanedidan
Bo cóż liczy się bar­dziej niż dać ko­muś szczęscie re­zyg­nując przy tym ze swojego...
17-07-2015 09:28
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście na małej łódeczce po oceanie życia pływa.Tar­gają nią sztor­my i wiatr do góry dnem przewraca. Lecz przy dob­rych wiat­rach do brze­gu dopływa i wte­dy tyl­ko od nas za­leży czy je w porę zo­baczy­my i przygarniemy
16-07-2015 08:40
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście to nie tyl­ko to, co los da­je, ale i to, cze­go nie zabiera.
31-05-2015 08:59
Odpowiedz
edidanedidan
Da­wać in­nym szczęście - to naj­większa radość...
31-05-2015 08:10
Odpowiedz
edidanedidan
Czym jest szczęście? To is­kier­ka ra­dości, która tańczy Ci w ser­cu, ata­kując i roz­pro­mieniając po ko­lei każdą część Two­jego ciała.
27-05-2015 08:38
Odpowiedz
edidanedidan
Każda sy­tuac­ja coś nam da­je, dob­ra szczęście, a zła doświadczenie.
25-05-2015 10:02
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak fa­tamor­ga­na. Upar­cie dążymy w je­go kierun­ku, a gdy już chce­my po nie sięgnąć, zni­ka nam sprzed oczu.
25-05-2015 09:59
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania.
23-05-2015 11:16
Odpowiedz
edidanedidan
Pech znaj­dzie cię zawsze. Szczęście nig­dy nie przyj­dzie samo.
19-05-2015 09:52
Odpowiedz
edidanedidan
Nie myśl o szczęściu. Nie przyj­dzie - nie zro­bi za­wodu; przyj­dzie - zro­bi niespodziankę.
19-05-2015 09:25
Odpowiedz
edidanedidan
Jeżeli udźwig­niesz cier­pienie, ja­kie zgo­tował dla Ciebie los, będziesz w sta­nie unieść og­rom szczęścia, ja­kie ot­rzy­masz od Boga.
18-05-2015 10:54
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­we szczęście to owoc wielu chwil tru­du i prze­ciw­ności znoszo­nych w samotności. Naj­większym osiągnięciem człowieka jest dos­trzeżenie w od­po­wied­nim mo­men­cie je­go is­kier­ki i od­da­nie się wi­rowi zapomnienia...
12-05-2015 09:01
Odpowiedz
edidanedidan
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
08-05-2015 09:13
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest blis­ko wys­tar­czy tyl­ko poszu­kać, szko­da że nie każdy chcę.
04-05-2015 07:57
Odpowiedz
edidanedidan
Ma­my ten­den­cję do roz­bi­jania szczęścia na ty­siące ka­wałków , by zos­tał po nim ja­kiś ślad...
02-05-2015 08:51
Odpowiedz
edidanedidan
Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...
01-05-2015 09:37
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście niekiedy jest na wy­ciągnięcie dłoni,trud­no jed­nak je dos­trzec pat­rząc na życie przez łzy strat i nies­pełnionych marzeń.
25-04-2015 10:49
Odpowiedz
edidanedidan
Go­niąc za szczęściem możemy zgu­bić się nie raz, ale naj­ważniej­sze by mieć włas­ny kom­pas, który wskaże nam od­po­wied­ni kieru­nek do niego.
23-04-2015 09:47
Odpowiedz
Valdis52Valdis52
Miał szczęście ? Myślał o czterolistnej koniczynce, a potknął się o króliczą łapkę i spadła mu na łeb podkowa co wsiała nad drzwiami.
20-04-2015 18:04
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście i ra­dość nie spa­dają jak man­na z nieba, trze­ba zma­gać się z otocze­niem i ze sobą, ale zło zos­ta­je uka­rane, a dob­ro zwy­cięża. W baj­kach zawsze.
20-04-2015 10:37
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak małe dziec­ko, nie chce być posłuszne, szyb­ko ucieka, a prze­de wszys­tkim za szyb­ko od­chodzi, niczym do­ras­tający człowiek.
15-04-2015 09:13
Odpowiedz
reni157reni157
Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni - jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym.
05-03-2015 17:09
Odpowiedz
DoubleDDoubleD
Przyjaciół poznajemy w biedzie, ale tylko biednych przyjaciół.
28-08-2014 03:23
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Mówią, że szczęście jest na wy­ciągnięcie ręki. Tyl­ko, że ja ręce mam za krótkie.
20-08-2013 19:04
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
Atrybuty szczęścia?
02-05-2013 15:30
Odpowiedz
NICCKA81NICCKA81
Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia ...
04-12-2012 18:00
Odpowiedz
Anka01Anka01
Wybiorę koniczynkę,ok?
08-01-2012 16:50
Odpowiedz

Dobry człowiek jest jak banknot, możesz go zgnieść, możesz zdeptać, a on i tak zostanie wartościowy.

Włącz

0.0144 sekundy, Godzina: 00:50:51, MEM:925.58 KB