Darmowe Tapety na Telefon!
Tysiace najlpiękniejszych tapet na telefon!
Pobierz DARMOWĄ aplikację!
Ostatni wpis: 15 minut temu

valdi21 Mój nowy komentarz do Tapety na telefon [link]

basikp Mój nowy komentarz do tapety [link]

Ewa15 Mój nowy komentarz do tapety [link]

DjMixSG Wygrałem 50 punktów w konkursie W samo południe

ewik1 Wygrałem 50 punktów w konkursie W samo południe

Dłonie, Podkowa, Szczęście

Kategorie:

Inne»Do segregacji

REKLAMA
Dłonie, Podkowa, Szczęście
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieInneDo segregacji
Kategorie
Jakże krucha bywa granica między szczęściem i nieszczęściem. I jak łatwo ją przekroczyć...
Komentarz dodał: tatmag
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1680x1050

Format5:4

Rozmiar178 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety08-01-2012 15:49
tatmagtatmag
Szczęście... Każdy rozumie je inaczej, ale każdy o nim marzy.
17-01-2022 12:27
Odpowiedz
janeksjaneks
Podków szczęścia nie wyrzuca się na złom, nie wynosi się na śmietnik snów i wzruszeń.
29-09-2021 08:00
Odpowiedz
kehankehan
Niektórym do szczęścia brakuje naprawdę jedynie szczęścia. Stanisław Jerzy Lec
17-02-2021 17:14
Odpowiedz
MaxmarioMaxmario
Przyjdzie taki dzień , kiedy twoje cierpienie stanie się radością
01-03-2019 23:40
Odpowiedz
janeksjaneks
Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. --Wiesław Leon Brudziński
18-10-2018 06:11
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Szczęście? Nie uważać zwykłych zmartwień za katastrofy." Andre Maurois
25-02-2018 05:50
Odpowiedz
ann1ann1
Łap radość za ogon, nawet jak się wyrwie zostaną ci pióra. – Miron Białoszewski
04-06-2017 12:07
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia, niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.
28-01-2017 23:26
Odpowiedz
ann1ann1
Szczęście to bez­domny wędrowiec. Nie ma włas­ne­go ad­re­su, ale twój zna. /sciezkazawila/
16-10-2016 23:40
Odpowiedz
jurek84jurek84
Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie./Stendha/
01-09-2016 01:25
Odpowiedz
tatmagtatmag
Jakże krucha bywa granica między szczęściem i nieszczęściem. I jak łatwo ją przekroczyć...
24-08-2016 00:16
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
I złapał szczęście w swoje ręce
20-08-2016 14:04
Odpowiedz
ann1ann1
"Kto nie ma odwagi starać się o swoje szczęście, tym samym udowadnia, że tego szczęścia nie jest wart" - C. Goldoni
20-08-2016 00:07
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Dziś znów w moim upartym sercu kwitnie nadzieja. A ja będę codziennie podlewać ją dobrymi myślami." :)
23-07-2016 00:49
Odpowiedz
tatmagtatmag
Małe radości trafiają się często, szczęście to już towar dość deficytowy.
28-06-2016 09:23
Odpowiedz
tatmagtatmag
Podstawowym warunkiem szczęścia jest brak nieszczęść.
24-06-2016 11:36
Odpowiedz
danaka19danaka19
Do wszystkich warunków szczęścia brakuje najczęściej jednego który trzeba przynieść ze sobą: daru umiejętności bycia szczęśliwym ...Emanuel Tertheimer
21-06-2016 16:37
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szczęście można znaleźć tam, gdzie ludzi zadowala drobiazg, ... bo kochają i są kochani. Hans Christian Andersen
15-06-2016 17:02
Odpowiedz
ann1ann1
Chciano za szczęściem rozpisać listy gończe, ale nikt nie umiał podać rysopisu. – Wiesław Brudziński
31-05-2016 23:08
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szukanie szczescia dla niego samego nie daje nam nic poza zludzeniem. - Marcel Proust
29-05-2016 21:53
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu. -Marcel Proust
22-04-2016 12:37
Odpowiedz
liluleklilulek
Pam Brown Dro­biaz­gi spra­wiają, że niepos­trzeżenie i cicho wchodzi wiel­kie szczęście.
20-03-2016 08:14
Odpowiedz
liluleklilulek
Sztuka życia - to cieszyć się małym szczęściem.
29-02-2016 08:23
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Nic nie starzeje się tak prędko jak szczęście.
23-02-2016 22:15
Odpowiedz
liluleklilulek
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. - Epiktet
23-02-2016 07:43
Odpowiedz
liluleklilulek
"Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. " (Ernest Hemingway)
20-02-2016 08:29
Odpowiedz
cyganeczka35cyganeczka35
Życie pokazuje nam drzwi do szczęścia, ale by przez nie przejść musimy znaleźć do nich właściwy klucz.
20-09-2015 19:27
Odpowiedz
janeksjaneks
Cza­sem bieg­niemy na oślep do szczęścia, a oka­zuje się, że mi­jamy je po drodze. Cza­sem to szczęście w podkowie pod­sta­wia nam nogę...
18-09-2015 07:21
Odpowiedz
janeksjaneks
Po prostu oddychaj, zamknij oczy i słuchaj, idź z podkową i upadaj, walcz i się nie poddawaj, kochaj i wybaczaj. Oto cała recepta na szczęście.
06-09-2015 09:01
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak wiatr - cza­sem tyl­ko mus­ka naszą twarz, a cza­sem aż popycha.
01-08-2015 09:44
Odpowiedz
edidanedidan
Trzy­małem szczęście za ogon; wyr­wało się, zos­ta­wiając mi w ręku pióro, którym piszę.
29-07-2015 08:32
Odpowiedz
jolgra65jolgra65
Nigdy nie jest późno, aby życie było szczęśliwe. Ale czas biegnie, więc postaraj się zdążyć!
27-07-2015 22:31
Odpowiedz
edidanedidan
Bo cóż liczy się bar­dziej niż dać ko­muś szczęscie re­zyg­nując przy tym ze swojego...
17-07-2015 09:28
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście na małej łódeczce po oceanie życia pływa.Tar­gają nią sztor­my i wiatr do góry dnem przewraca. Lecz przy dob­rych wiat­rach do brze­gu dopływa i wte­dy tyl­ko od nas za­leży czy je w porę zo­baczy­my i przygarniemy
16-07-2015 08:40
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście to nie tyl­ko to, co los da­je, ale i to, cze­go nie zabiera.
31-05-2015 08:59
Odpowiedz
edidanedidan
Da­wać in­nym szczęście - to naj­większa radość...
31-05-2015 08:10
Odpowiedz
edidanedidan
Czym jest szczęście? To is­kier­ka ra­dości, która tańczy Ci w ser­cu, ata­kując i roz­pro­mieniając po ko­lei każdą część Two­jego ciała.
27-05-2015 08:38
Odpowiedz
edidanedidan
Każda sy­tuac­ja coś nam da­je, dob­ra szczęście, a zła doświadczenie.
25-05-2015 10:02
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak fa­tamor­ga­na. Upar­cie dążymy w je­go kierun­ku, a gdy już chce­my po nie sięgnąć, zni­ka nam sprzed oczu.
25-05-2015 09:59
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście znaj­du­je się w to­bie. Zaczy­na się na dnie two­jego ser­ca, a ty możesz je wciąż po­większać, po­zos­tając życzli­wym tam, gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi; po­magając tam, gdzie już nikt nie po­maga; będąc za­dowo­lonym tam, gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania.
23-05-2015 11:16
Odpowiedz
edidanedidan
Pech znaj­dzie cię zawsze. Szczęście nig­dy nie przyj­dzie samo.
19-05-2015 09:52
Odpowiedz
edidanedidan
Nie myśl o szczęściu. Nie przyj­dzie - nie zro­bi za­wodu; przyj­dzie - zro­bi niespodziankę.
19-05-2015 09:25
Odpowiedz
edidanedidan
Jeżeli udźwig­niesz cier­pienie, ja­kie zgo­tował dla Ciebie los, będziesz w sta­nie unieść og­rom szczęścia, ja­kie ot­rzy­masz od Boga.
18-05-2015 10:54
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­we szczęście to owoc wielu chwil tru­du i prze­ciw­ności znoszo­nych w samotności. Naj­większym osiągnięciem człowieka jest dos­trzeżenie w od­po­wied­nim mo­men­cie je­go is­kier­ki i od­da­nie się wi­rowi zapomnienia...
12-05-2015 09:01
Odpowiedz
edidanedidan
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
08-05-2015 09:13
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest blis­ko wys­tar­czy tyl­ko poszu­kać, szko­da że nie każdy chcę.
04-05-2015 07:57
Odpowiedz
edidanedidan
Ma­my ten­den­cję do roz­bi­jania szczęścia na ty­siące ka­wałków , by zos­tał po nim ja­kiś ślad...
02-05-2015 08:51
Odpowiedz
edidanedidan
Roz­poznać szczęście, kiedy leży u twych stóp, mieć od­wagę i zde­cydo­wać i pochy­lić się, chwy­cić je w dłonie... i zat­rzy­mać. To mądrość ser­ca. Mądrość, która jest tyl­ko lo­giką, to mało...
01-05-2015 09:37
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście niekiedy jest na wy­ciągnięcie dłoni,trud­no jed­nak je dos­trzec pat­rząc na życie przez łzy strat i nies­pełnionych marzeń.
25-04-2015 10:49
Odpowiedz
edidanedidan
Go­niąc za szczęściem możemy zgu­bić się nie raz, ale naj­ważniej­sze by mieć włas­ny kom­pas, który wskaże nam od­po­wied­ni kieru­nek do niego.
23-04-2015 09:47
Odpowiedz
Valdis52Valdis52
Miał szczęście ? Myślał o czterolistnej koniczynce, a potknął się o króliczą łapkę i spadła mu na łeb podkowa co wsiała nad drzwiami.
20-04-2015 18:04
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście i ra­dość nie spa­dają jak man­na z nieba, trze­ba zma­gać się z otocze­niem i ze sobą, ale zło zos­ta­je uka­rane, a dob­ro zwy­cięża. W baj­kach zawsze.
20-04-2015 10:37
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak małe dziec­ko, nie chce być posłuszne, szyb­ko ucieka, a prze­de wszys­tkim za szyb­ko od­chodzi, niczym do­ras­tający człowiek.
15-04-2015 09:13
Odpowiedz
reni157reni157
Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni - jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym.
05-03-2015 17:09
Odpowiedz
DoubleDDoubleD
Przyjaciół poznajemy w biedzie, ale tylko biednych przyjaciół.
28-08-2014 03:23
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Mówią, że szczęście jest na wy­ciągnięcie ręki. Tyl­ko, że ja ręce mam za krótkie.
20-08-2013 19:04
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
Atrybuty szczęścia?
02-05-2013 15:30
Odpowiedz
NICCKA81NICCKA81
Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia ...
04-12-2012 18:00
Odpowiedz
Anka01Anka01
Wybiorę koniczynkę,ok?
08-01-2012 16:50
Odpowiedz

Bo najgorsza jest świadomość, że minęło coś pięknego, co już więcej nie będzie miało szansy się powtórzyć. Oddaj swój głos...
Jeżeli poranek nie jest piękny, upiększ go swoim nastrojem.

Włącz

0.0354 sekundy, Godzina: 18:39:17, MEM:3584.76 KB