Ostatni wpis: 8 minut temu

Bluszcz8888 Mój nowy wpis do użytkownika radoslaw [link]

ra Mój nowy wpis do użytkownika ra [link]

ewik1 Mój mem został wyróżniony Nie pozwól smutkom w Twe życie się wkradać

GraGorek Moja tapeta została dodana [link]

majka1407 Moja tapeta została dodana [link]

Szczęście, Pieniądze, Szczawik czterolistny, Podkowa

Kategorie:

Inne»Pieniądze

REKLAMA
Szczęście, Pieniądze, Szczawik czterolistny, Podkowa
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieInnePieniądze
Kategorie
Pieniądze są jak kobiety, brakuje ich wtedy, gdy są najbardziej potrzebne
Komentarz dodał: kochanyUrwis
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość2048x1152

Format16:9

Rozmiar529 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety24-01-2014 13:45
janeksjaneks
Szczęście to różne wymiary i kolory. To każdy świt, który wita mnie słońcem. To każdy zmierzch, kiedy ze spokojem układam głowę na poduszce ze świadomością, że to był dobry dzień. To uczucie spełnienia w różnych dziedzinach życia. Ale to również chwile, które chcę dzielić właśnie z Tobą, Twój uśmiech, Twoje palce wplecione w moją dłoń, chochliki radości tańczące w Twoich oczach. Szczęście to momenty, które na zawsze wpisują się w naszą pamięć.
14-05-2019 11:18
Odpowiedz
janeksjaneks
Być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę, w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie. Być szczęśliwym nie znaczy tylko doceniać uśmiech, ale też zastanawiać się nad smutkiem. To nie tylko świętowanie sukcesów, lecz także uczenie się na błędach. To nie tylko czucie radości pośród aplauzów, ale bycie radosnym anonimowo.Być szczęśliwym to uznać, że warto żyć, pomimo wszelakich wyzwań, nieporozumień i kryzysów.Być szczęśliwym to przestać czuć się ofiarą problemów, a stać się bohaterem własnej historii .
17-02-2019 12:17
Odpowiedz
ann1ann1
Każdy ma prawo do szczęścia, ale nie każdy ma szczęście do prawa. Autor: Werner Heisenberg
12-10-2018 18:28
Odpowiedz
Bluszcz8888Bluszcz8888
"Szczęście sprzyja tym którzy w nie wierzą"
16-09-2018 21:48
Odpowiedz
ann1ann1
Kiedy odwiedza nas szczęście, prawie nigdy nie jest ubrane tak, jak myślelibyśmy je spotkać. Autor: Andre Amiel-Lapeyre
16-12-2017 13:30
Odpowiedz
ann1ann1
Jeżeli szczęście byłoby na sprzedaż, to ludzie kupowaliby z pewnością zawsze o jeden numer za duże. Autor: Pearl Buck
15-12-2017 11:45
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę."
19-06-2017 04:17
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Dobrze jest być sławnym, ale pewniejsze jest mieć pieniądze./Seneka/
25-05-2017 07:41
Odpowiedz
ann1ann1
Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem. /Seneka/
29-08-2016 18:36
Odpowiedz
danaka19danaka19
Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą. Abraham Lincoln
07-08-2016 19:47
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem." Małgorzata Stolarska
18-07-2016 23:10
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Wszystko jest w Tobie. Złe emocje i dobre myśli. W życiu chodzi o to, żeby pozbyć się tych pierwszych i mieć jak najwięcej tych drugich. I to jest właśnie szczęście." Beata Pawlikowska
05-07-2016 17:10
Odpowiedz
beti0xbeti0x
Należy swe bogactwo dzielić, by je pomnożyć. autor: Marie von Ebner - Eschenbach
29-06-2016 09:25
Odpowiedz
danaka19danaka19
Zapewne właśnie na tym polega tajemnica szczęścia, iż jest się wzajemnie dla siebie słońcem i kwiatem, który rozkwita w ciepłym spojrzeniu, w jasnym uśmiechu, w dobrym słowie, w życzliwym geście, w serdecznym dotyku akceptacji......
27-06-2016 22:14
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Ile ludzi tyle szczęść.Dla jednego to wór pełen pieniędzy, dla drugiego zdrowie dzieci, a dla trzeciego to, że codziennie rano otwiera oczy
22-06-2016 23:13
Odpowiedz
beti0xbeti0x
Pieniądze, które mamy, są narzędziem wolności. Pieniądze, za którymi się uganiamy - narzędziem niewoli. autor: Jean - Jacques Rousseau
13-06-2016 15:50
Odpowiedz
ann1ann1
Gdy­by szczęście leżało na uli­cy Ludzie by po nim deptali /Nadziana/
31-05-2016 15:49
Odpowiedz
liluleklilulek
Szczęście jest zawsze tam, gdzie człowiek je widzi. H. Sienkiewicz
08-04-2016 09:18
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Powodzenie przyciąga przyjaciół, nieszczęście ich wypróbowuje.
07-04-2016 20:52
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Lepiej obywać się bez pieniędzy, niż bez przyjaciół.
07-04-2016 20:31
Odpowiedz
ann1ann1
"Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa." /Frank Herbert/
18-03-2016 21:14
Odpowiedz
liluleklilulek
Ludzie zaz­wyczaj szu­kają włas­ne szczęście nie tam, gdzie je zgu­bili; a znaj­dują je nie tam, gdzie szu­kali.Poszu­kiwa­nie szczęścia jest więc naj­mniej szczęśli­wym po­mysłem na je­go znalezienie.
24-02-2016 08:10
Odpowiedz
danaka19danaka19
Cherss Przy­jaciel jest jak czte­rolis­tna ko­niczy­na - tak trud­no go zna­leźć ale przy­nosi szczęście
22-02-2016 15:41
Odpowiedz
beti0xbeti0x
To nie konto w banku określa bogactwo człowieka, ale to, co ma on w sercu. - Colin P. Sisson
16-02-2016 23:48
Odpowiedz
janeksjaneks
Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt podkowy szczęścia .
30-11-2015 15:31
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Pieniądze pomagają w spełnianiu marzeń, ale najlepszych rzeczy w życiu nie da się kupić.One są za darmo ..rodzina , miłość,przyjażń,dobre wspomnienia.
30-11-2015 13:52
Odpowiedz
DjMixSGDjMixSG
Pieniądze to nie wszystko !!!
27-07-2015 20:40
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
Najbogatszym ze wszystkich ludzi jest człowiek oszczędny. Najbiedniejszym jest skąpiec. Sébastien Roch De Chamfort
27-07-2015 18:33
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Pieniądze są jak kobiety, brakuje ich wtedy, gdy są najbardziej potrzebne
27-07-2015 00:17
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęściem nie jest to co po­siadasz , lecz to czym pot­ra­fisz się cie­szyć .
24-07-2015 08:31
Odpowiedz
edidanedidan
Co dzień usil­nie szu­kasz szczęścia a szczęście w cier­pli­wości mieszka.
24-07-2015 08:02
Odpowiedz
edidanedidan
Nie myśl o szczęściu. Nie przyj­dzie - nie zro­bi za­wodu; przyj­dzie - zro­bi niespodziankę.
23-07-2015 06:57
Odpowiedz
jolgra65jolgra65
Ludzie twierdzą, że pieniądze nie są kluczem do szczęścia, ale zawsze odnowiłam wrażenie, że jak się ich ma dosyć dużo, to można sobie klucz dorobić ~ Joan Rivers.
20-07-2015 18:16
Odpowiedz
edidanedidan
To nie piękne chwi­le de­cydują o naszym szczęściu. Ale to jak pos­trze­gamy życie,zwłaszcza w trud­nych sytuacjach.
14-07-2015 09:18
Odpowiedz
janeksjaneks
Mo­rał? Powrót z podkową szczęścia nie zwróci ra­dości życia.
13-06-2015 08:19
Odpowiedz
janeksjaneks
Od­na­lazłam podkowę szczęścia. Ale mi­mo te­go szczęścia... da­lej cze­goś mi bra­kuje.
13-06-2015 08:17
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak fa­tamor­ga­na. Upar­cie dążymy w je­go kierun­ku, a gdy już chce­my po nie sięgnąć, zni­ka nam sprzed oczu taki po prostu
03-06-2015 09:41
Odpowiedz
edidanedidan
"Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze".
14-05-2015 08:14
Odpowiedz
edidanedidan
Pieniądze szczęścia nie dają, ale ułat­wiają drogę do szczęścia to fakt
12-05-2015 08:19
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak fa­tamor­ga­na. Upar­cie dążymy w je­go kierun­ku, a gdy już chce­my po nie sięgnąć, zni­ka nam sprzed oczu.
26-04-2015 11:02
Odpowiedz
edidanedidan
Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże.
20-04-2015 09:57
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Pieniądze - póki nie staną się ob­sesją - mogą zdziałać wiele dobrego.
13-07-2014 19:01
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
Nie jest ważne ile zarabiasz, tylko na kogo to wydajesz.
30-03-2014 08:42
Odpowiedz
janeksjaneks
Podzielone bogactwo jest takie samo, ale podzielona bieda jest mniejsza.
29-01-2014 20:57
Odpowiedz
obserwatorobserwator
Znajdź czterolistną kończynę-znalazłeś. Teraz znalazłeś podkowę a podkowa przyciąga pieniądze.
29-01-2014 13:32
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Pieniążki szczęścia nie dają...koniczyna ponoć jak 1:10.000, a podkowa chyba tylko siwkowi, ale szukaj, szukaj może go znajdziesz.
24-01-2014 20:31
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
"Każdy jest ko­walem włas­ne­go lo­su, więc każdy może wy­kuć so­bie pod­kowę na szczęście...trze­ba tyl­ko chcieć. "
24-01-2014 14:26
Odpowiedz


REKLAMA
Nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą

Włącz

0.032 sekundy, Godzina: 07:49:30, MEM:3540.48 KB