Ostatni wpis: 1 minut temu

Viking Dodałem zdjęcie do albumu [link]

mruczek100 Dodałem zdjęcie do albumu [link]

viola64 Dodałem zdjęcie do albumu [link]

Ewa15 Dodałem zdjęcie do albumu [link]

ALDONA789 Mój nowy komentarz do tapety [link]

Kosmos, Planeta, Ziemia, Gwiazdy, Galaktyka

REKLAMA
Kosmos, Planeta, Ziemia, Gwiazdy, Galaktyka
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieMiejscaKosmosGalaktykiPlanetyZiemiaGwiazdy
Kategorie
Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.
Komentarz dodał: janeks
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1200

Format16:10

Rozmiar844 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety08-02-2015 10:03
ViolaLidia2ViolaLidia2
Gwiezdnym pyłem jesteśmy we wszechświecie rozsiani, zagubieni w kosmosie, matce Ziemi oddani.
26-12-2015 17:50
Odpowiedz
janeksjaneks
Truiz­my rodzą się jak gwiaz­dy, choć może nie za­padają się w so­bie pod ciężarem wsty­du. Oto je­den z nich: na wszys­tko przychodzi czas. Na py­tania, na od­po­wie­dzi, na wątpli­wości i zro­zumienie. Oto dru­gi z nich: żeby dokądkol­wiek dojść, na­leży wyjść.
09-04-2015 14:06
Odpowiedz
edidanedidan
Nasze położenie na tej Ziemi wygląda osob­li­wie, każdy z nas po­jawia się mi­mowol­nie i bez zap­rosze­nia, na krótki po­byt bez uświado­mione­go celu. Nie mogę nadzi­wić się tej tajemnicy...
05-04-2015 09:15
Odpowiedz
edidanedidan
Marze­nia są jak gwiaz­dy. Pat­rzy­my na nie i chce­my ich dot­knąć. Cza­sem nie wiemy na­wet jak blis­ko a jed­nocześnie jak da­leko jes­teśmy od nasze­go ce­lu. Ale zaw­sze war­to wal­czyć by do niego dotrzeć.
01-04-2015 09:46
Odpowiedz
edidanedidan
Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane.
06-03-2015 09:09
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­wy mężczyz­na, który wart jest swej wyb­ranki ser­ca, nie obieca jej gwiaz­dy z noc­ne­go nieba... ...on po pros­tu jej tę gwiazdę podaruje.
20-02-2015 09:39
Odpowiedz
edidanedidan
Gwiaz­dy nig­dy nie są na wy­ciągnięcie ręki. Są nies­kończe­nie od­ległe, to oz­nacza ból, który człowiek od­czu­wa, spoglądając na nie w górę. To de­likat­ne rwa­nie w głębi serca.
16-02-2015 09:54
Odpowiedz


REKLAMA
Walkę stworzyła przyroda, nienawiść wynalazł człowiek. Oddaj swój głos...
Życzliwość jest jak śnieg, wszystko co otuli, staje się piękniejsze.

Włącz

0.017 sekundy, Godzina: 20:30:01, MEM:3365.85 KB