Tapety na pulpit

--------------

Szczawik czterolistny, Szczęście, Powodzenia

REKLAMA
Szczawik czterolistny, Szczęście, Powodzenia
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkiePrzyrodaKwiatySzczawik
Kategorie
"Osoba o której marzysz jest jak czterolistna koniczyna.
Gdzieś tam istnieje."
Komentarz dodał: jurek84
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość2560x1440

Format16:9

Rozmiar628 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety02-03-2012 08:21
tatmagtatmag
Czasem szczęściem bywa po prostu brak nieszczęść.
22-11-2017 01:31
Odpowiedz
janeksjaneks
Wielu szuka szczęścia które ponad miarę jest Są i tacy którzy myślą, że je kupić można też. Każdy widzi je inaczej - drogę swą do niego ma, bo jest ono celem w życiu, choć maleńkie - cieszy nas. Lecz nie szukaj go daleko, ono tuż przy Tobie jest i nie żądaj też za wiele, ciesz się gdy uśmiechnie się. Bardzo często też przemija, tak jak ten - biegnący czas, a my dobrze o tym wiemy, że nie może wiecznie trwać.
10-02-2017 13:04
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
"Szczęście to jest to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie"/ Stendhal
06-08-2016 08:08
Odpowiedz
danaka19danaka19
„Spotkać ludzi, którzy czują to samo co my i tak samo odbierają świat, to największe szczęście na ziemi.R...Kamiński
27-07-2016 21:39
Odpowiedz
beti0xbeti0x
Kocha, czy tylko lubi, szanuje, czy może miłuje....
10-07-2016 10:26
Odpowiedz
jurek84jurek84
"Osoba o której marzysz jest jak czterolistna koniczyna. Gdzieś tam istnieje."
10-07-2016 00:04
Odpowiedz
Malgosia16Malgosia16
Czte­rolis­tna ko­niczy­na, ni­by nic, ale jak się ją znaj­dzie, da­je og­romną radość..
02-07-2016 08:44
Odpowiedz
Malgosia16Malgosia16
Sym­bo­lem szczęścia jest czte­rolis­tna ko­niczy­na, dla­tego jest ona tak rzad­ko spotykana.
02-07-2016 08:43
Odpowiedz
Malgosia16Malgosia16
" Przy­jaciel jest jak czte­rolis­tna ko­niczy­na - tak trud­no go zna­leźć ale przy­nosi szczęście "
02-07-2016 08:43
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Jedna chwila szczęścia może być niekiedy nagrodą za lata goryczy."
01-07-2016 18:32
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Najczęściej to właśnie my sami szkodzimy własnemu szczęściu.
28-06-2016 15:34
Odpowiedz
ann1ann1
Jedną z najpotężniejszych przeszkód w budowaniu szczęścia jest zawiść. /Bertrand Russell/
28-06-2016 09:30
Odpowiedz
ann1ann1
Uszczęśliwianie innych jest marzeniem ludzi szczęśliwych. – Phil Bosmans
03-06-2016 21:52
Odpowiedz
danaka19danaka19
Szczęście nie znaczy nic, jeśli inni o nim nie wiedzą, a znaczy bardzo mało, jeśli go nie zazdroszczą. Samuel Johnson
03-06-2016 16:51
Odpowiedz
ann1ann1
Bóg nie daje całego szczęścia naraz. /Ismail Kadare/
25-05-2016 20:21
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar." -Margit Sandemo
14-05-2016 23:06
Odpowiedz
ann1ann1
Są dwa są szczęścia na świecie: jedno małe – być szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych. /Julian Tuwim/
08-05-2016 22:02
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
Bardzo łatwo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trudno je naprawić. /J. Herder/
08-05-2016 16:59
Odpowiedz
ann1ann1
Jeśli szczęście ciebie omi­ja, to ma powód al­bo da­je Ci czas. /Magness/
01-05-2016 00:37
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Szczęście to je­dyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli." /z netu/
21-04-2016 13:28
Odpowiedz
liluleklilulek
Wszystkiego na świecie jest coraz więcej, tylko szczęścia coraz mniej.
19-04-2016 06:52
Odpowiedz
liluleklilulek
Pierwszym warunkiem szczęścia jest rozsądek. Sofokles
12-04-2016 11:41
Odpowiedz
ann1ann1
Szczęście nie jest czymś co można odłożyć na przyszłość, lecz jest czymś co musisz stworzyć już teraz. - Jim Rohn
21-03-2016 23:19
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Każdy chciałby mieć w życiu fart. Ale szczęście jest potwornie nierówno rozdzielone...
30-12-2015 00:34
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście, zamiast problemu ...
29-11-2015 08:46
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Piękne jest życie, gdy go nie psujesz. Nadmiaru szczęścia nie oczekujesz. Bierzesz je takim, jakie się zdarza. Cenisz wartości i je pomnażasz.
20-11-2015 00:03
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Nasze działania nie zawsze dają poczucie szczęścia ,ale nie ma szczęścia bez działania ...
04-08-2015 00:26
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Wszystko przyjdzie z czasem . Trzeba tylko umieć cierpliwie czekać ...
01-08-2015 12:04
Odpowiedz
edidanedidan
Szu­kaj­my szczęścia w każdej chwi­li nasze­go życia, by nie za­pom­nieć jaką przy­jem­nością jest mieć uśmiech w oczach. To, że stra­ciłeś/łaś nadzieję na lep­sze jut­ro nie znaczy, że lep­sze jut­ro nie nadejdzie.
12-07-2015 08:31
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście to bez­domny wędrowiec. Nie ma włas­ne­go ad­re­su, ale twój zna.
07-07-2015 20:51
Odpowiedz
janeksjaneks
Jed­ni szu­kają po całym świecie szczęścia a ja nadal cze­kam na swoją koniczynę .
21-06-2015 16:54
Odpowiedz
janeksjaneks
A jed­nak każdy szczęścia szu­ka, go­nimy je z całych sił, a ono przed na­mi ucieka, tyl­ko cza­sem jest się krok od niego
21-06-2015 14:11
Odpowiedz
janeksjaneks
Może dla­tego, że mnie niena­widzisz i chcesz mi odeb­rać powodzenie i szczęście czy może dla­tego, że mnie kochasz i chcesz abym była bliżej Ciebie ?
19-06-2015 12:47
Odpowiedz
edidanedidan
Na praw­dzi­we szczęście składa się wiele warstw codziennego życia
03-06-2015 09:38
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jak bu­ty: nie zaw­sze wśród tych wy­pat­rzo­nych znaj­dziesz parę w swoim rozmiarze.
02-06-2015 08:40
Odpowiedz
edidanedidan
Każda sy­tuac­ja coś nam da­je, dob­ra szczęście, a zła doświadczenie.
25-05-2015 09:55
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć.
23-05-2015 11:17
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęściem nie jest mieć ko­goś bo nic nie jest na własność Szczęściem jest od­na­leźć szczęście i na­leżycie o nie dbać i wspierać .
20-05-2015 08:24
Odpowiedz
edidanedidan
Nie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście, co przyszło za późno.
19-05-2015 10:41
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest wszędzie tam, gdzie Ty. Wys­tar­czy je dos­trzec pośród ru­tyny sza­rych dni.
17-05-2015 08:05
Odpowiedz
tatmagtatmag
Żeby się żyło, żeby się wiodło, żeby się chciało i żeby się mogło!:)
15-05-2015 10:24
Odpowiedz
edidanedidan
Omi­jając prze­ciw­ności losu.. Wciąż wal­czę o od­ro­binę szczęścia.. Czy wy­magam zbyt wiele.?
15-05-2015 10:01
Odpowiedz
edidanedidan
Nie zaw­sze pot­ra­fimy dos­trzec nasze szczęścia, ale zaw­sze użala­my się nad swoim złym losem.
13-05-2015 10:41
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście przyj­dzie w ta­ki nies­podziewa­nym mo­men­cie jak w mo­men­cie kiedy wiesz, że dos­ta­niesz 1 z tes­tu a dos­ta­jesz 5
10-05-2015 08:46
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście, tak nieo­cze­kiwa­nie przychodzi ale i równie nies­podziewa­nie odchodzi.
10-05-2015 08:37
Odpowiedz
edidanedidan
Zwyk­le szczęście po­jawia się w nies­podziewa­nych mo­men­tach.Wte­dy wszys­cy są szczęśli­wi.Po­tem ra­dość i szczęście zni­ka.Prys­ka jak bańka myd­la­na..Wte­dy właśnie jes­teśmy wściek­li na los.A po­tem zno­wu po­jawia się . i tak w kółko.Zaw­sze za­pomi­namy o tej złości.Dla­tego właśnie tak często jes­teśmy szczęśliwi.
10-05-2015 08:35
Odpowiedz
edidanedidan
Nie war­to na siłę go­nić za szczęściem.. prędzej czy później ono sa­mo nas do­pad­nie.. tak niespodziewanie..
10-05-2015 07:47
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście przyj­dzie z cza­sem, pocze­kaj na swoją kolej.
09-05-2015 08:24
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście to je­dyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
26-04-2015 11:01
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście i ra­dość nie spa­dają jak man­na z nieba, trze­ba zma­gać się z otocze­niem i ze sobą, ale zło zos­ta­je uka­rane, a dob­ro zwy­cięża. W baj­kach zawsze.
23-04-2015 09:48
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak fa­tamor­ga­na. Upar­cie dążymy w je­go kierun­ku, a gdy już chce­my po nie sięgnąć, zni­ka nam sprzed oczu.
23-04-2015 09:44
Odpowiedz
ewapietruchaewapietrucha
Najlepszy przyjaciel jest jak czterolistna koniczyna. Przynosi szczęście, ale trudno go znaleźć.
14-05-2014 11:16
Odpowiedz
Kojot1983Kojot1983
Ładna tapeta
05-03-2012 20:24
Odpowiedz
DanusiaDanusia
NA SZCZESCIE DLA WSZYSTKICH :)
03-03-2012 02:39
Odpowiedz
misiaczki0208misiaczki0208
to dla was...
02-03-2012 17:52
Odpowiedz


REKLAMA
Czasem kluczem do szczęścia jest oczekiwać mniej od losu. Dzięki temu unikniesz rozczarowań. Oddaj swój głos...
„Nigdy nie pozwól swoim uszom uwierzyć w to, czego nie widziały twoje oczy.”

Włącz

0.0332 sekundy, Godzina: 09:06:56, MEM:3798.01 KB