Ostatni wpis: 3 minut temu

mruczek100 Dodałem zdjęcie do albumu [link]

Piksel002 Mój nowy komentarz do tapety [link]

markoniczek Mój nowy komentarz do tapety [link]

kehan Mój nowy komentarz do tapety [link]

basia1951 Mój nowy komentarz do tapety [link]

Zachód, Słońca, Jezioro, Para, Zakochanych

REKLAMA
Zachód, Słońca, Jezioro, Para, Zakochanych
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieKrajobrazyJezioraZachody słońcaLudzieInneMiłosne
Kategorie
"W miłości trzeba się napracować. Kiedy jest za gorąco, schładzać, żeby się nic nie spaliło. Jak jest za zimno, podgrzewać, żeby coś nie zamarzło. Jak coś się dzieje zbyt wolno, to przyśpieszać. Jak coś goni, tak że tracimy nad tym kontrolę, to zwalniać, bo w pędzie łatwo przeoczyć coś ważnego albo trudno uchwytnego"
Komentarz dodał: ViolaLidia2
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość2048x1280

Format16:10

Rozmiar506 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety28-07-2014 15:54
verseauverseau
Wybierając sercem będziesz cierpieć... Wybierając rozumem będziesz żałować...
09-12-2019 11:51
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
"Miłość polega na tym, że dwie samotności ochraniają się, dotykają i pozdrawiają." Reiner Maria Rilke
25-09-2016 16:45
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Kiedy już zakochamy się od pierwszego wejrzenia, warto mimo wszystko spojrzeć jeszcze drugi, a czasem nawet trzeci raz..." B.Tyszkiewicz
22-07-2016 03:00
Odpowiedz
liluleklilulek
Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam. autor: Owidiusz
28-06-2016 10:26
Odpowiedz
liluleklilulek
"Jeśli musisz kogoś przekonywać do tego, że jesteś dla niego odpowiedni, to znaczy, że On nie jest odpowiedni dla Ciebie."
18-06-2016 09:31
Odpowiedz
liluleklilulek
"Słowa wychodzące z serca trafiają do serca."
07-06-2016 08:33
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
"W miłości trzeba się napracować. Kiedy jest za gorąco, schładzać, żeby się nic nie spaliło. Jak jest za zimno, podgrzewać, żeby coś nie zamarzło. Jak coś się dzieje zbyt wolno, to przyśpieszać. Jak coś goni, tak że tracimy nad tym kontrolę, to zwalniać, bo w pędzie łatwo przeoczyć coś ważnego albo trudno uchwytnego"
30-05-2016 00:38
Odpowiedz
liluleklilulek
Kobieta jest kwiatem, który tylko w cieniu mężczyzny może rosnąć i pachnieć. - Pittakos
26-04-2016 07:27
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wszystko?/ Bruno Schulz
06-04-2016 08:03
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.W.Szymborska
28-02-2016 10:57
Odpowiedz
liluleklilulek
Mówi się: "Jak kocha to wróci" Co wte­dy jeżeli dru­ga oso­ba pomśli tak samo?
28-02-2016 08:02
Odpowiedz
beti0xbeti0x
Ponieważ większość ran zadają nam najbliżsi, związek z drugim człowiekiem jest też miejscem, w którym najlepiej się one goją . W.J.Young
15-02-2016 10:30
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Naj­piękniej­szych chwil w życiu nie zap­la­nujesz. One przyjdą same.
13-02-2016 20:27
Odpowiedz
beti0xbeti0x
Między mężczyzną, a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.
24-01-2016 19:04
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Są miej­sca, w których słońca naj­piękniej zachodzą a nad dniem władzę przej­mu­je cza­rujący wieczór tam zaz­wyczaj owiane ma­gią uczu­cia się w nas rodzą i za­pisują się w ga­leriach serc aż po samą wie­czność…
18-01-2016 06:54
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Miłość jest jak cho­roba. Brak ape­tytu,sen­ność, brak łez, ból głowy, smu­tek, apa­tia, brak ra­dości życia to najłagod­niej­sze jej ob­ja­wy... Ach tak...za­pom­niałabym. Chodzi o tę nie­szczęśliwą miłość. Szczęśli­wa kar­mi się słońcem, błęki­tem nieba, rzeźbi z wiat­ru ser­ca i prze­cud­ne kwiaty, budzi zmysły, do­tyka serc, dusz i po­rywa za­kocha­nych wraz z pyłem kos­micznym
05-01-2016 19:49
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
"Miłość cudna jest...czasami... A bezwzględna...prawie zawsze... Czasem nęci motylami... Częściej układ z diabłem zawrze!"
04-11-2015 08:51
Odpowiedz
janeksjaneks
Snuje się para znikomych cieni; Jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, On pod tym jęczy modrzewiem. Kto jest młodzieniec? - strzelcem był w borze. A kto dziewczyna? - ja nie wiem.
08-09-2015 14:25
Odpowiedz
tatmagtatmag
"Ty łagodna, Ty spokojna opatrujesz moje rany. I na całym bożym świecie nie ma drugiej takiej samej. Nie zawiedziesz, nie porzucisz, nie zabierzesz ciepłej dłoni. Nie możliwe bym od Ciebie jeszcze kiedyś wrócił do niej..."
05-09-2015 01:11
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Miłość Ci wszystko wybaczy, smutek zamieni Ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy: zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy,że jest okrutna i zła, miłość Ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.(J.Tuwim)
06-08-2015 00:31
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Miłość jest jak wiatr: nie widzisz jej, ale ją czujesz...
18-06-2015 00:30
Odpowiedz
edidanedidan
Życie jest krótkie i niełat­we...może dla­tego ta­kie piękne... Bo czym byłaby mo­noto­nia i wie­czne trwa­nie duszy w bez­ruchu, wśród nierówno bijących serc...
26-03-2015 10:26
Odpowiedz
edidanedidan
Kochająca kobieta wybacza wszystko, lecz nie zapomina niczego. - Khalil Gibran
07-03-2015 10:36
Odpowiedz
reni157reni157
Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości.
05-03-2015 16:59
Odpowiedz
janeksjaneks
Cza­sem mil­czy, pat­rzy w oczy Cza­sem in­na drogą kroczy Przyrównać można do jed­ne­go zda­nia Przy­jaźń to miłość bliźniego, bez ado­rac­ji i pożąda­nia. To poświęce­nia, re­zyg­nacja, Zro­zumienie, ak­ceptac­ja [...]
04-03-2015 10:53
Odpowiedz
edidanedidan
Miłość, jak la­tar­nia dla statków, z od­da­li swym światłem, pro­wadzi do bez­pie­cznej przys­ta­ni i do ciepła ra­mion ukocha­nej osoby.
20-01-2015 10:20
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Trudno jest kochać tych, których nie cenimy, ale jeszcze trudniej - tych, których cenimy wyżej od siebie
16-01-2015 20:10
Odpowiedz
edidanedidan
Kochać tak łat­wo, a być kocha­nym to już nieco trudniej.
23-12-2014 11:39
Odpowiedz
edidanedidan
War­to wal­czyć o każdy ok­ruch szczęścia, każdy pro­myk miłości, każdą dro­binę przy­jaźni… Bo war­to wal­czyć o rzeczy na­wet tak maleńkie…
20-12-2014 10:34
Odpowiedz
edidanedidan
Kiedy człowiek jest za­kocha­ny, uka­zuje się światu ta­kim, ja­kim po­winien być zawsze.
19-12-2014 08:30
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście jest jak prze­lot­ny deszcz w słoneczny dzień lip­co­wy, który na­daje życiu tęczo­we ko­lory. I cała ma­gia w tym, że nig­dy nie wiesz, kiedy Cię zaskoczy…
15-12-2014 10:01
Odpowiedz
NICCKA81NICCKA81
Są miejsca , które już na zawsze pozostaną tylko ,, nasze ,,
12-12-2014 18:39
Odpowiedz
edidanedidan
"Czas jest za wolny dla tych, którzy czekają, za szybki dla tych, którzy się boją, za długi dla tych, którzy się smucą, za krótki dla tych, którzy się radują; lecz dla tych, którzy kochają, czas jest wiecznością..."
09-12-2014 11:38
Odpowiedz
AnimalPlanetAnimalPlanet
To tylko pewnego rodzaju przykrość, nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest nie kochać.
08-11-2014 19:20
Odpowiedz
AnimalPlanetAnimalPlanet
Zniszczy zapory i tamy, Kto w pierwszym kocha zapale, Raz tylko w życiu kochamy, Raz tylko szczerze i trwale.
14-10-2014 16:12
Odpowiedz
edidanedidan
Z miłością jest jak z deszczem na świecie. Jed­ni mają jej za dużo, a in­ni za mało...
11-10-2014 11:50
Odpowiedz
janeksjaneks
Kocha,marzy śni nocami Często wzdycha godzinami Cze­ka wciąż na królewicza Je­go wdziękiem się zachwyca
26-08-2014 20:28
Odpowiedz
edidanedidan
Tak ciężko za­kocha­nym jest się pożegnać. I cho­ciaż w głowie świadomość, że jut­ro ko­lej­ny dzień spędzo­ny razem to pow­tarzają so­bie `dob­ra­noc` już set­ny raz...
26-08-2014 19:36
Odpowiedz
edidanedidan
„Jednak istnieją w życiu sprawy, które - bez względu z której strony byśmy na nie patrzyli - są zawsze tak samo ważne dla wszystkich. Miłość jest jedną z nich.” [P. Coelho
07-08-2014 08:24
Odpowiedz
edidanedidan
Kochać człowieka, to znaczy mieć czas nie spieszyć się, być obecnym dla niego.
01-08-2014 12:29
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
••• Szukajmy szczęścia, nigdy go za wiele. Dodaje skrzydeł i wzbudza nadzieje. Idźmy przez życie ile starczy werwy. I cieszmy się nim, cieszmy, bez przerwy •••
28-07-2014 19:49
Odpowiedz
janeksjaneks
-Nie jes­tem sil­na ty­le ra­zy prze­cież upadam *Tak, ale szyb­ko się pod­no­sisz i idziesz po to o czym oni marzą nie pot­ra­fiąc na­wet pod­nieś wzro­ku znad ziemi
28-07-2014 17:28
Odpowiedz


REKLAMA
Kiedy przyjdzie w końcu taka zima, gdzie biały puch na drzewach się utrzyma, krajobraz w bajkę zamieni, a słońce to wszystko pięknie rozpromieni, a pani zima na dłużej zawita i nie ucieknie po chwili z kopyta? Oddaj swój głos...
... Bo to zła kobieta była ...

Włącz

0.0251 sekundy, Godzina: 19:58:04, MEM:3605.02 KB