Tapety na pulpit

--------------
--------------

Dom, Las, Słoneczny, Poranek

REKLAMA
Dom, Las, Słoneczny, Poranek
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieMiejscaBudowleDomyKrajobrazyLasy
Kategorie
Każdy no­wy dzień jest wyz­wa­niem, a każda chwi­la ulot­nym wspomnieniem.
Komentarz dodał: edidan
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość2048x1106

Format~16:9

Rozmiar967 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety14-03-2015 10:58
BogdziaBogdzia
Dom to jedyny azyl człowieka do którego zawsze wraca z każdej podróży bo jest w nim to co pozwala mu żyć i czuć intensywniej.
26-05-2016 10:28
Odpowiedz
edidanedidan
W ob­co­waniu z przy­rodą jest coś piękne­go i niesa­mowi­tego. W jej obec­ności za­pomi­nasz o wszys­tkich prob­le­mach, cie­szysz się tym co widzisz wokół siebie, na­pawasz swo­je oczy pięknym wi­dokiem i wyczu­lasz się na piękno stworzo­nego świata.
10-08-2015 09:46
Odpowiedz
Valdis52Valdis52
W wielkim lesie stała sobie mała chatka, a w tej chatce same dziwy.......
13-07-2015 08:46
Odpowiedz
colombocolombo
Nie mówimy dziwy tylko szanowne panie
13-07-2015 09:45
edidanedidan
Przy­jem­nie budzić się codzien­nie wraz z no­wym słońcem, widząc codzien­nie in­ny horyzont...
12-07-2015 07:20
Odpowiedz
edidanedidan
Brzask po­ran­ka przy­nosi pro­mienie światłości i uka­zuję się ja­ko bra­ma ot­wierająca wid­nokrąg świata. Od­kry­ty blask pot­ra­fi wręcz olśniewać ob­ja­wiając is­tniejącą gra­nice między Niebem i Ziemią. Od Ciebie za­leży czy ją przekroczysz.
18-04-2015 10:18
Odpowiedz
edidanedidan
- każdy po­winien mieć ta­kie miej­sce, do które­go chciałby zaw­sze wracać - w Twoich oczach jest to naj­piękniej­sze z miej­sc dla mnie.
01-04-2015 09:14
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
Nie chodzi o to jak wielki jest dom, tylko ile w nim szczęścia.
01-04-2015 02:16
Odpowiedz
edidanedidan
Każdy no­wy dzień jest wyz­wa­niem, a każda chwi­la ulot­nym wspomnieniem.
31-03-2015 08:30
Odpowiedz
janeksjaneks
Nie umiałam zeb­rać myśli, nie chciałam wrócić do do­mu w lesie , wie­działam, że będę się tam źle czuć. Nies­te­ty..zaw­sze jest inaczej, niż bym chciała..Raz stał się cud, i to z Tobą..A te­raz zos­tałam sa­ma..
23-03-2015 11:07
Odpowiedz
edidanedidan
Wstał no­wy dzień su­mien­nie na­kazał mi obudzić się i ot­worzyć się na świat, nie za­mykać się na ludzi, cho­ciaż ran jest wiele tak. W moim ser­cu iskra jest..
21-03-2015 09:44
Odpowiedz
edidanedidan
Nie trze­ba być za­raz su­per op­ty­mistą, ale dla te­go, kto widzi wszys­tko tyl­ko w czar­nych bar­wach, słońce zachodzi już o poranku.
18-03-2015 08:42
Odpowiedz
ALDONA789ALDONA789
"Samotność to dziwna rzecz. Zakrada się cicho i niepostrzeżenie. Siada obok Ciebie w ciemności....."
15-03-2015 09:35
Odpowiedz
dorota333dorota333
Jest w lesie chatka, przed chatką sarenka, był zając tam szary, i drugi do pary, sosna jak wielkolud, maleńki krasnolud, pod grzybkiem się schował, zwierzątka rachował
14-03-2015 18:40
Odpowiedz
edidanedidan
Wsta­je poranek źdźbło tra­wy wi­ta słońce perłami rosy.
14-03-2015 11:12
Odpowiedz


REKLAMA
"Nie ważne jak daleko zaszedłeś, ale kogo spotkałeś po drodze" Oddaj swój głos...
... Prawdziwi bohaterowie to ci którzy bronią nigdy ci którzy atakują pierwsi ...

Włącz

0.0235 sekundy, Godzina: 20:41:25, MEM:3534.73 KB