Tapety na pulpit

--------------

Ostatni wpis: 4 godziny temu

IR Wygrałem w konkursie FotoLotto

thean Wygrałem w konkursie Tapeta dnia

kehan Wygrałem w konkursie Komentarz dnia

tajga Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

adam269 Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

Autumn Riley, Uśmiech, Makijaż

REKLAMA
Autumn Riley, Uśmiech, Makijaż
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieLudzieKobietyAutumn RileyInneMakijaż
Kategorie
Nig­dy nie mów, że Ty masz naj­gorzej, bo zaw­sze znaj­dzie się oso­ba, która ma gorzej od Ciebie.
Komentarz dodał: edidan
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość2667x1666

Format5:4

Rozmiar443 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety07-04-2012 10:44
edidanedidan
Nig­dy nie mów, że Ty masz naj­gorzej, bo zaw­sze znaj­dzie się oso­ba, która ma gorzej od Ciebie.
29-07-2015 07:39
Odpowiedz
edidanedidan
Świat na­leży do ludzi, którzy mają od­wagę marzyć i ry­zyko­wać, aby spełniać swo­je marze­nia. I sta­rają się ro­bić to jak najlepiej.
23-03-2015 10:20
Odpowiedz
edidanedidan
* Ja­kiż ty piękny świecie nasz! Podzi­wiam ciebie w każdy dzień. Nakładam co dzień — z kwiatów płaszcz I królem jes­tem w pięknym śnie. * Ten sen, to życia cu­dow­ny twór, Ko­lorów ro­sy pełen dzban. Kro­pelek światła pe­reł sznur, Zbiera­nych ran­kiem z tęczy bram
18-03-2015 11:12
Odpowiedz
edidanedidan
Życie trzeba przeżyć tak, żeby było wstyd opowiadać za to przyjemnie wspominać
16-03-2015 09:59
Odpowiedz
edidanedidan
A może mijamy się za szybko o krok, o uśmiech, o uścisk dłoni, i chwil, co moglibyśmy dzielić już nigdy nie uda się dogonić? Kolejny dzień się znowu rozpędzi, by oczy pośpiechem zasłonić. A kiedyś, może będzie za późno na krok, na uśmiech, na uścisk dłoni.
15-03-2015 10:40
Odpowiedz
edidanedidan
Życie... naj­ciekaw­sza rzecz, która przy­darzyła mi się w życiu...
02-03-2015 07:37
Odpowiedz
edidanedidan
Radość jest sercem duszy, oświetla tego kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.
20-02-2015 09:42
Odpowiedz
AnimalPlanetAnimalPlanet
Człowiek uczyni wiele, by go lubiano, i uczyni wszystko, by mu zazdroszczono
10-02-2015 09:30
Odpowiedz
edidanedidan
Dodaj uśmiech do uśmiechu, a do tego garść czułości. Dzień przywitaj promieniście, wtedy radość w nim zagości. Spojrzyj mile i z sympatią na to, co się dzieje w koło. Miłe słowa wypowiadaj, dzionek przeżyj na wesoło.
09-02-2015 08:17
Odpowiedz
edidanedidan
Śmiech jest lekarstwem, które każdy może sobie przepisać.
05-02-2015 10:50
Odpowiedz
edidanedidan
Czas sprawia, że uroda zwiodczeje, a piękno wyblaknie, ale mając męża, który sprawia, że śmiejesz się każdego dnia, masz na to skuteczne lekarstwo.
05-02-2015 10:44
Odpowiedz
edidanedidan
Świat gdzieś się spie­szy.A Czas jak zaw­sze "idzie"tak samo. Ani po­woli,ani szyb­ko. Po pros­tu swoim włas­nym tempem.
30-01-2015 10:15
Odpowiedz
edidanedidan
War­to poświęcić czas na wy­rusze­nie w drogę i ana­lizę włas­nych błędów, by ko­lej­nym ra­zem nie zna­lazło nas roz­cza­rowa­nie. Lecz cza­sami zbyt moc­no bolą no­gi prze­bytych kilometrów...
28-01-2015 08:26
Odpowiedz
edidanedidan
Ze wszys­tkich umiejętności, ja­kie tyl­ko człowiek jest w sta­nie po­siąść, naj­trud­niej­sza jest umiejętność by­cia (ludzkim) człowiekiem
24-01-2015 10:59
Odpowiedz
edidanedidan
Każde­go dnia wi­ta Cię dzień, w którym jeszcze nie byłeś ... Każde­go ran­ka wi­ta Cię świat, które­go jeszcze nie widziałeś ,więc przywitaj go najpiękniej jak tylko potrafisz..
21-01-2015 11:34
Odpowiedz
edidanedidan
Naj­trud­niej wstać kiedy przewróci­liśmy się po­tykając o włas­ne marzenia...
21-01-2015 11:21
Odpowiedz
edidanedidan
Zaw­sze chciałam się za­kochać. Mieć osobę, z którą będę mogła usiąść pod roz­gwieżdżonym niebem i liczyć gwiaz­dy. Gdy w końcu ob­darzyłam ko­goś uczu­ciem, oka­zało się, że on na­wet nie lu­bi nocy.
19-01-2015 10:44
Odpowiedz
edidanedidan
Życie stoi przed Tobą ot­wo­rem, zro­bisz z nim co tyl­ko chcesz, cza­sem ktoś podłoży Ci nogę, cza­sem sam się przewrócisz, wte­dy wstań i idź da­lej, sil­niej­szy niż wczo­raj, słab­szy niż jutro.
17-01-2015 13:16
Odpowiedz
edidanedidan
War­to mieć w za­pasie uśmiech na gor­sze dni.
15-01-2015 09:41
Odpowiedz
edidanedidan
Życie jest krótkie, więc łam za­sady: wy­baczaj szyb­ko, całuj po­woli, kochaj szczerze, śmiej się bez opa­mięta­nia i nig­dy nie żałuj nicze­go, co wy­wołało uśmiech na two­jej twarzy.
30-12-2014 12:38
Odpowiedz
edidanedidan
uśmiech to pros­ty mechanizm... jeżeli Two­je ser­ce jest szczęśli­we, gęba sa­ma się ot­wiera i wiet­rzy zęby.
19-12-2014 09:22
Odpowiedz
edidanedidan
Przez­nacze­nie,zaw­sze pół kro­ku przed nami wędru­je nies­trudze­nie, aż do li­nii me­ty.Nie ogląda się za siebie i nig­dy nie zdradzi.
12-12-2014 11:46
Odpowiedz
janeksjaneks
Nie, ja wyt­rzy­mam, ja jes­tem in­ny, ja Cie kocham... a jed­nak nie wyt­rzy­mał. ...te­raz, po la­tach, ze sobą nie roz­ma­wiamy...
18-05-2014 20:19
Odpowiedz
janeksjaneks
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.
04-01-2014 14:55
Odpowiedz

"Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat."

Włącz

0.0579 sekundy, Godzina: 02:10:04, MEM:4941.63 KB