Tapety na pulpit

--------------

Ostatni wpis: 1 godzinę temu

ViolaLidia2 Mój nowy komentarz do tapety [link]

ewik1 Mój mem został wyróżniony Prawda, tak jak kij, ma dwa końce

tatmag Mój nowy wpis do użytkownika Barbados [link]

Barbados Wygrałem w konkursie Tapeta dnia

Bluszcz8888 Mój nowy wpis do użytkownika matulenka3 [link]

Ostatni wpis: 2 godzinę temu

ViolaLidia2QUIZ - Koktajl Cosmopolitan odgrywał rolę w filmie **TAJNE**

kehanGratulacje dla wszystkich zwycięzców w dzisiejszych konkursach :)

adminW FotoLotto! poprawnie tapetę dnia wybrali: ViolaLidia2 - Gratulujemy!

adminTapeta dnia wybrana !! Wygrała tapeta Wodospad, Rzeka, Kamienie, Drzewa, Roślinność [LINK], dodana przez Barbados Gratulujemy!!

tatmagGratki :)

Anna Netrebko

REKLAMA
Anna Netrebko
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieLudzieKobietyAnna Netrebko
Kategorie
Nie płacz, że nie masz dokąd iść - niektórzy nie mają dokąd wracać.
Komentarz dodał: Ewa15
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1200

Format5:4

Rozmiar407 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety08-10-2012 10:26
ewik1ewik1
Przeszłość jest słabością. Teraźniejszość siłą.
17-09-2021 04:22
Odpowiedz
Ewa15Ewa15
Nie płacz, że nie masz dokąd iść - niektórzy nie mają dokąd wracać.
16-09-2021 08:26
Odpowiedz
edidanedidan
Nie można uciec od przeszłości. Raz doświad­czo­na sa­mot­ność po­zos­ta­nie w ser­cu na zaw­sze. Nie jest jak an­gi­na, która przej­dzie po po­daniu le­kar­stwa. Na sa­mot­ność nie ma le­ku. I na­wet gdy otoczysz się paczką wspa­niałych zna­jomych
21-02-2015 11:05
Odpowiedz
edidanedidan
Naj­większym skar­bem świata jest oso­ba, która pot­ra­fi pop­ra­wić Ci hu­mor, na­wet jeśli uważasz że nic i nikt nie jest w sta­nie go po­lep­szyć...tyl­ko taką osobę war­to kochać.
06-02-2015 11:08
Odpowiedz
edidanedidan
"Ideały nie istnieją, uczymy się na bieżąco, nieustannie poprawiamy to, co już zrobiliśmy i dzięki temu idziemy do przodu."
31-01-2015 12:18
Odpowiedz
edidanedidan
To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu.
30-01-2015 10:13
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­wy przy­jaciel to ktoś, Kto niezauważenie zmieni smut­ny dla Ciebie te­mat na taki, Przy którym znów zaczniesz się zwi­jać ze śmiechu..
26-01-2015 11:19
Odpowiedz
edidanedidan
Życie jest jak Niebies­ka Pa­ni... piękne, urocze... a za­razem bru­tal­ne i stanowcze.
19-01-2015 12:06
Odpowiedz
edidanedidan
By­wają ta­kie dni i no­ce , które zmieniają wszys­tko . By­wają ta­kie roz­mo­wy , które są w sta­nie wywrócić do góry no­gami cały nasz świat . Nie możemy ich prze­widzieć . Nie możemy się na nie przy­goto­wać . Czy­hają gdzieś , za­pisa­ne w łańcuchu po­zor­nych przy­padków , nieu­chron­ne jak świt po ciem­ności .
17-01-2015 13:24
Odpowiedz
edidanedidan
Śmiech, sen i nadzieja - to trzy rzeczy nam dane po to, aby osłodzić przykrości życia.
14-01-2015 11:12
Odpowiedz
janeksjaneks
Ko­leżan­ki i ko­ledzy uważają Cię za dziew­czynę sym­pa­tyczną i zrówno­ważoną, choć Ty raczej nie mie­szasz się z tłumem, lu­bisz sa­mot­ność, a cza­sem by­wasz nieuf­na.
29-05-2014 20:26
Odpowiedz
janeksjaneks
Nie oglądaj się za siebie Dzisiaj nową szansę masz. By Ci w życiu dobrze było! Żeby zawsze się szczęściło, Żeby serce Ci się śmiało, no i o mnie pamiętało.....
16-01-2014 20:26
Odpowiedz

"Chyląc czoło, obiecuję nieść pogodę w sercu, w mowie... bo gdy mam nadzieję w sercu, o radości wszystkim powiem".

Włącz

0.058 sekundy, Godzina: 03:25:27, MEM:4827.04 KB