Tapety na pulpit

--------------

Ostatni wpis: 12 minut temu

Ewa15 Dodałem zdjęcie do albumu [link]

Barbados Mój nowy wpis do użytkownika Ewa15 [link]

ewik1 Wygrałem w konkursie Mem dnia

Malgosia16 Wygrałem w konkursie Top Tapety (pob_wys)

Kwiat Wygrałem w konkursie Top Tapety (pobran)

Blondynka, Kobieta, Annely Gerritsen, Kapelusz, Makijaż

REKLAMA
Blondynka, Kobieta, Annely Gerritsen, Kapelusz, Makijaż
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieLudzieKobietyAnnely GerritsenProduktyModa i styl
Kategorie
To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu.
Komentarz dodał: edidan
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1200

Format5:4

Rozmiar310 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety10-08-2014 21:20
AnimalPlanetAnimalPlanet
Miłość jest najlepszym nauczycielem, bo najwszechstronniej kształci i najpiękniej doskonali.
20-03-2015 17:53
Odpowiedz
edidanedidan
I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.
16-03-2015 11:15
Odpowiedz
edidanedidan
Radość jest sercem duszy, oświetla tego kto ją ma i ogrzewa wszystkich, na których padają jej promienie.
17-01-2015 14:15
Odpowiedz
edidanedidan
"Piękna kobieta - to raj dla oczu, piekło dla duszy, a czyściec dla kieszeni"
16-01-2015 11:11
Odpowiedz
edidanedidan
Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem.
28-12-2014 08:50
Odpowiedz
edidanedidan
„Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka, zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych."
23-12-2014 12:36
Odpowiedz
edidanedidan
Ko­bieta jest wte­dy piękna, kiedy jej skóra na­wilżona jest po­całun­ka­mi, otu­lona ra­miona­mi i pachnąca Jej mężczyzną...
21-12-2014 11:48
Odpowiedz
edidanedidan
To bar­dzo dziw­ne, ale nap­rawdę można kochać ko­goś przez całe życie. Nieza­leżnie od te­go, jak da­leko znaj­du­je się ukocha­na oso­ba, jej wspom­nienie zaw­sze no­si się w sercu.
16-12-2014 09:54
Odpowiedz
edidanedidan
Życie jest jak Niebies­ka Pa­ni... piękne, urocze... a za­razem bru­tal­ne i stanowcze.
13-12-2014 20:10
Odpowiedz
janeksjaneks
Gdy ktoś um­rze, tęskni­my za nim.... Gdy ni­kogo nie ma obok nas, czu­jemy się samotnie... Obec­ność... jest najważniejsza.
28-08-2014 14:36
Odpowiedz
edidanedidan
Jes­tem jeszcze za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zranić.
28-08-2014 08:43
Odpowiedz
janeksjaneks
Są ludzie, którzy ciągle ig­rają z lo­sem, wie­cznie na­dużywają zaufa­nia in­nych. A i tak zaw­sze są kocha­ni, zaw­sze naj­bar­dziej tęsknią za ni­mi blis­cy.
12-08-2014 15:44
Odpowiedz
edidanedidan
Nie odkładać marzeń, bo się nie zmieszczą na półce!" L.Jasińska
12-08-2014 08:46
Odpowiedz
edidanedidan
",, Bądź bliski dla bliskich i daleki dla fałszywych" ~ Rapu Korona
11-08-2014 08:20
Odpowiedz
janeksjaneks
Dwie sios­try.Rok różni­cy.Tak po­dob­ne i tak inne. Zaw­sze ra­zem.A tak daleko.. Co ma zro­bić ser­ce gdy zos­ta­je przer­wa­ne na pół.? Płacze krwią tworząc stru­mienie łez i roz­ma­zuje ma­kijaż.Czer­wo­no-czar­na twarz.
10-08-2014 21:36
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Elegancka kobieta nigdy nie zapomina o kapeluszu.
10-08-2014 21:27
Odpowiedz
edidanedidan
Piękna nie da się opisać słowem, bo słowo swym ubóstwem nie odda tego, co piękne i niepowtarzalne. - Aleksandra Tabor
10-08-2014 21:24
Odpowiedz

Pamiętam jak kiedyś bałam się być sama. Teraz boję się mieć niewłaściwych ludzi wokół siebie.

Włącz

0.084 sekundy, Godzina: 11:26:34, MEM:5074.33 KB