Tapety na pulpit

--------------
--------------

Ostatni wpis: 12 minut temu

osdset Mój nowy wpis na forum [link]

gosiaczek241282 Mój nowy komentarz do tapety [link]

Antistar Wygrałem w konkursie Tapeta dnia

ALDONA789 Wygrałem w konkursie Komentarz dnia

DjMixSG Wygrałem 50 punktów w konkursie Użytkownik Online

Ostatni wpis: 1 godzinę temu

Ewa15Dobranoc Basiu :)

Bluszcz8888Spokojnej nocy życzę, dobranoc.

koffana402QUIZ - Ada Lovelace uważana jest za pierwszą kobietę **TAJNE**

adminHej. Zwracajcie uwagę na szczegóły. Nie podpowiadajcie jak nie jesteście pewni, bo ktoś usunie tapetę. To nie są duble. Jest zasadnicza różnica w zapalonych świecach. Takie tapety ze stroikami adwentowymi mamy już w bazie. Różnią się ilością zapalonych świec.

jurek84Tapeta ze świecami już jest w listopadzie dodana [link]

Dziewczyna, Róże, We, Włosach, Makijaż, Smutek

REKLAMA
Dziewczyna, Róże, We, Włosach, Makijaż, Smutek
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieLudzieKobietyPrzyrodaKwiatyRóżaInneMakijaż
Kategorie
"Złych wspomnień nie musisz brać ze sobą.
I bez tego będą cię prześladować."
Komentarz dodał: jurek84
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1200

Format16:10

Rozmiar443 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety13-03-2014 13:59
jurek84jurek84
"Czas leczy niemal wszystkie rany, daj mu tylko trochę czasu."
12-11-2019 17:33
Odpowiedz
jurek84jurek84
"Być dobrym człowiekiem. Niezłe postanowienie w mrocznych czasach."
03-10-2017 18:47
Odpowiedz
jurek84jurek84
"Smutek przeplatający się z radością są nieodłączną częścią naszego życia."
15-04-2017 19:27
Odpowiedz
Bluszcz8888Bluszcz8888
Kiedy naprawdę zapragniesz miłości — będzie ona czekać na ciebie
15-09-2016 22:38
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Nic nie sprawia człowiekowi większego bólu niż rozpamiętywanie dawno minionych chwil, zwłaszcza jeśli były to chwile szczęśliwe.
15-09-2016 22:27
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie da sie w żaden sposób opisać słowami czy łzami. Po prostu osiada na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy
10-09-2016 13:00
Odpowiedz
danaka19danaka19
"Nieprawda, że czas leczy rany i zaciera ślady. Może tylko łagodzi przykrywając wszystko osadem kolejnych przeżyć i zdarzeń. Ale to, co kiedyś bolało, w każdej chwili jest gotowe przebić się na wierzch i dopaść. Nie trzeba wiele ..." Lucjan Nowakowski
21-08-2016 23:02
Odpowiedz
danaka19danaka19
Smutek potrafi zatroszczyć się sam o siebie, lecz by naprawdę się cieszyć, trzeba mieć kogoś, z kim można podzielić się radością -Mark Twain
21-07-2016 22:38
Odpowiedz
jurek84jurek84
"Złych wspomnień nie musisz brać ze sobą. I bez tego będą cię prześladować."
10-07-2016 00:19
Odpowiedz
danaka19danaka19
Nadzieja za­wiera w so­bie światło moc­niej­sze od ciem­ności, ja­kie pa­nują w naszych sercach. Jan Paweł II
02-07-2016 17:54
Odpowiedz
tatmagtatmag
Z czasem obniżamy życiu wymagania. Najpierw chcemy być zawsze szczęśliwi, potem już tylko jak najmniej i jak najrzadziej nieszczęśliwi.
01-06-2016 01:33
Odpowiedz
danaka19danaka19
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości. Karl Heinrich Waggerl
28-05-2016 20:22
Odpowiedz
danaka19danaka19
Może to wszystko wcale nie jest takie trudne, może całe życie jest nieskończenie łatwiejsze, niż myślę. Trzeba tylko mieć odwagę..... -Stefan Zweig
08-05-2016 21:51
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Są rzeczy piękne i piękniejsze, osoby bliskie i bliższe, marzenia do spełnienia i te które właśnie się spełniają. Dziękuję, że zawsze mam to drugie.
18-04-2016 21:45
Odpowiedz
ann1ann1
Czym gardzisz? Po tym poznać, kim jesteś naprawdę. – Frank Herbert
18-04-2016 21:37
Odpowiedz
liluleklilulek
Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szerokiej.
09-03-2016 08:17
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
Tak mi dzisiaj smutno, tak mi dzisiaj źle. Pamięć drzwi otwarła, rzekła – witam cię...
03-01-2016 00:46
Odpowiedz
edidanedidan
Różne są ob­licza smut­ku, różne też po­wody, ale każdy z nich wy­pala piętno w naszym sercu...
29-07-2015 09:22
Odpowiedz
edidanedidan
Najgłębszy smu­tek szczęścia, że wszys­tko przemija.
29-05-2015 07:54
Odpowiedz
edidanedidan
Nie za­pomi­naj, że ktoś o to­bie pa­mięta, i że twój smu­tek zaw­sze do­maga się nadziei. Na przekór, mi­mo wszystko.
29-05-2015 07:53
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek jest jak pochód – przechodzi.
29-05-2015 07:31
Odpowiedz
przem23przem23
Praw­dzi­wy przy­jaciel to dob­ry złodziej, który zaw­sze sta­ra się uk­raść nasze prob­le­my i smutki.
28-05-2015 11:05
Odpowiedz
edidanedidan
Kon­trak­tu ze smut­kiem nie może zer­wać na­wet pro­mien­ny uśmiech.
28-05-2015 09:14
Odpowiedz
edidanedidan
Od złości do kocha­nia, od smut­ku do szczęścia, od głębo­kiej ura­zy do pełnej ak­ceptac­ji, war­to być i czuć się równy in­nym, ja­ko człowiek.
28-05-2015 09:13
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek jest stypą po szczęściu ''
28-05-2015 09:10
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek po­zos­ta­wiam w so­bie; ra­dością chcę się dzielić.
28-05-2015 09:06
Odpowiedz
edidanedidan
Niech smu­tek będzie dla nas kiedyś miłym wspomnieniem.
28-05-2015 08:34
Odpowiedz
edidanedidan
Wciąż tak przep­la­ta się smu­tek ze szczęściem, jak dob­ro ze złem, czy przy­jaźń z miłością.
25-05-2015 09:39
Odpowiedz
edidanedidan
zaz­wyczaj smu­tek prze­rywa passę ra­dości, ...odziewanie
10-05-2015 08:28
Odpowiedz
edidanedidan
Niech smu­tek będzie dla nas kiedyś miłym wspomnieniem.
01-05-2015 11:21
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek jest naj­gor­szy wte­dy, gdy zaczniemy go so­bie wma­wiać i pod­da­wać się mu bez ani jed­nej is­kier­ki radości.
13-04-2015 10:47
Odpowiedz
edidanedidan
Często wpa­damy w dół po­rażki, ale rzad­ko kiedy ma­my od­wagę wstać, ot­rze­pać się, zak­leić plas­terkiem ra­ny i zmie­rzyć się z nią powtórnie twarzą w twarz.
09-04-2015 08:23
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek po­zos­ta­je w nas nieza­leżnie od te­go, jak głośno będziemy się śmiać.
01-04-2015 09:10
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek często za­lewa ser­ce, od­bi­ja się w źre­nicach i wypływa spojówkami...
21-03-2015 10:14
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek to naj­dziw­niej­sze z uczuć: czy­ni nas bez­radny­mi. Jest jak ok­no ot­warte wbrew naszej wo­li – przy nim można tyl­ko dy­gotać z zim­na. Z cza­sem jed­nak ot­wiera się rzadziej i rzadziej, aż wreszcie całko­wicie sta­pia się z murem.
20-03-2015 09:53
Odpowiedz
edidanedidan
Każdy cza­sami mu­si się wypłakać. Nie wstydź się tego.
19-03-2015 09:23
Odpowiedz
edidanedidan
Cza­sami pot­rzeb­ne są chwi­le sa­mot­ności, po to aby wypłakać się sa­mot­nie z włas­ny­mi żalami.
19-03-2015 09:03
Odpowiedz
edidanedidan
Smu­tek może trwać na­wet noc całą, ale i tak ma­my nadzieję na ra­dość, bo po każdej no­cy nad­chodzi dzień.
27-02-2015 10:38
Odpowiedz
edidanedidan
Jeśli widzisz ko­goś smut­ne­go, po­daruj mu swój uśmiech.
20-02-2015 09:18
Odpowiedz
edidanedidan
Przez całe życie szu­kamy szczęścia i ra­dości a w większości znaj­du­jemy tyl­ko smu­tek i roz­cza­rowa­nie. Mi­mo te­go nie war­to się pod­da­wać. Jeśli będziemy szu­kać to kiedyś na pew­no znaj­dziemy to na co tak długo cze­kaliśmy. Obyśmy tyl­ko te­go nie przeoczyli.
11-02-2015 07:30
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­wy przy­jaciel zauważy smu­tek na Two­jej twarzy i po­wie; wy­gadaj mi się.
27-12-2014 13:26
Odpowiedz
edidanedidan
Gdy w po­wiet­rzu poczu­jesz duszącą woń me­lan­cho­lii, niezwłocznie zaap­li­kuj so­bie garść en­dorfin uk­ry­tych w tab­liczce czekolady.
14-12-2014 11:32
Odpowiedz
edidanedidan
Każde 60 se­kund, które spędzasz smut­ny, to mi­nuta ra­dości, której nig­dy nie odzyskasz.
13-12-2014 15:32
Odpowiedz
edidanedidan
"Są chwile w życiu ludzkim, podczas których milczenie zastępuje najwznioślejszą mowę”
07-12-2014 16:24
Odpowiedz
janeksjaneks
Łzy. Ich już nie mam. Sens? Gdy wszys­tko w okół mnie go tra­ci...
11-09-2014 17:19
Odpowiedz
edidanedidan
Możesz mieć naj­szer­szy uśmiech świata na twarzy, a i tak nie oszu­kasz roz­paczy, która kry­je się w Twoich oczach..
11-09-2014 09:55
Odpowiedz
janeksjaneks
Na szczęście miłość to ta­kie uczu­cie które spra­wia że cze­ka się upar­cie wie­rzy się i wyg­ry­wa każde star­cie z prze­ciw­nościami lo­su
09-09-2014 17:34
Odpowiedz
edidanedidan
Okręty z naj­piękniej­szą poezją często wypływają z portów ludzkich łez
09-09-2014 13:12
Odpowiedz
janeksjaneks
Tęsknię za la­tami, kiedy wiatr roz­wiewał smutki.
06-09-2014 11:22
Odpowiedz
edidanedidan
jeśli zo­baczysz, że ja­kiś człowiek cier­pi to nie zwle­kaj po­ciesz go, bo cza­sem może być na to za późno.
05-09-2014 15:09
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Na głowie kwietny ma wianek... a czy reszta też się zgadza?
22-03-2014 12:25
Odpowiedz
tekkengodrintekkengodrin
Miałam raz okazję założyć podobny wianek. Czułam się niczym Lana Del Rey :)
15-03-2014 17:26
Odpowiedz


REKLAMA
"Szczęście nie jest ani dziełem przypadku ani darem losu. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie." - Erich Fromm

Włącz

0.0713 sekundy, Godzina: 01:09:56, MEM:5389.91 KB