Tapety na pulpit

--------------
--------------
--------------

Ostatni wpis: 36 minut temu

tajga Mój nowy komentarz do tapety [link]

Kwiat Mój nowy komentarz do tapety [link]

ViolaLidia2 Mój nowy komentarz do tapety [link]

matulenka3 Mój nowy wpis do użytkownika matulenka3 [link]

viola64 Mój nowy komentarz do tapety [link]

Ostatni wpis: 2 godzinę temu

ViolaLidia2QUIZ - Ten utwór śpiewała **TAJNE**

radoslawno i mi zwiała se stołka a chciałem warkoczyka zrobić

viola64Hej Radek:)

radoslawMoże Pani zrobić Warkoczyk z tych włosów co ???????

radoslawHej Pani Violu :) Co tam ??????

Kobieta, Mężczyzna, Miłość, Bukiet, Tulipanów, Kamienice, Rozmycie

REKLAMA
Kobieta, Mężczyzna, Miłość, Bukiet, Tulipanów, Kamienice, Rozmycie
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieLudzieKobietyMężczyźniPrzyrodaKwiatyBukiety KwiatówTulipanInneMiłosne
Kategorie
Gdy­byś kiedy we śnie poczuła,
że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością,
wiedz, żem żyć przestał. /S. Żeromski/
Komentarz dodał: ViolaLidia2
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1280

Format~16:10

Rozmiar324 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety25-02-2014 14:49
jurek84jurek84
"Słowa jak klucze, tylko dobrze dobrane, potrafią otworzyć czyjeś serce i umysł."
2 dni temu (18:21)
Odpowiedz
gosiaczek241282gosiaczek241282
Ktoś, kto Cię prawdziwie kocha nigdy nie odejdzie. Nawet jeśli istnieją tysiące powodów, aby się poddać, znajdzie jeden powód, dla którego warto zostać.
26-03-2019 14:01
Odpowiedz
jurek84jurek84
"Wszystko zawsze układa się pomyślnie. Jeśli nie jest pomyślnie to znaczy, że się jeszcze układa."
18-12-2018 18:08
Odpowiedz
majka1407majka1407
Randka to spotkanie, na które mężczyzna przychodzi z bukietem kwiatów, a kobieta ze spóźnieniem.
08-11-2018 13:40
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Dobre maniery, najlepszą obroną przed złymi manierami innych
02-03-2017 14:23
Odpowiedz
liluleklilulek
O miłości się nie mówi. Miłość się wyraża. Słowem również, ale to jest tylko jedna z rozlicznych manifestacji, manifestacja słowna i nie powiedziałbym, że najlepsza. Edward Stachura
25-11-2016 11:46
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Jesteś w wielkim błędzie jeśli myślisz, że słowo " przepraszam" coś zmienia.Baz zmiany samego siebie, swojego zachowania i naprawy błędów jest tyle warte co nic.Nie przepraszaj jeśli za chwilę robisz to samo
10-10-2016 12:37
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Kobieta nigdy nie widzi, co się dla niej robi. Zawsze dostrzeże, czego się nie robi
01-09-2016 08:23
Odpowiedz
ann1ann1
Najpewniejszym sposobem na uczynienie sobie życia przyjemnym jest uprzyjemnianie go innym. /A. Graf/
29-08-2016 18:56
Odpowiedz
janeksjaneks
J 13, 34 Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
22-08-2016 19:04
Odpowiedz
Andre1968Andre1968
Człowiek jest stworzony z miłości i do miłości.
03-08-2016 21:53
Odpowiedz
liluleklilulek
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Antoine de Saint-Exupéry
24-05-2016 08:02
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
"Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie.."
24-04-2016 22:54
Odpowiedz
danaka19danaka19
Mahatma Gandhi Miłość jest czymś naj­mocniej­szym na świecie, a jed­nak nie można wyob­ra­zić so­bie nic bar­dziej skromnego.
18-03-2016 16:40
Odpowiedz
danaka19danaka19
Marcel Proust Miłość nie is­tnieje w so­bie, ale w nas; jest naszym oso­bis­tym dziełem.
16-03-2016 16:33
Odpowiedz
liluleklilulek
Miłość uczy, jak dawać bez poczucia straty i brać bez poczucia winy.
15-03-2016 06:41
Odpowiedz
BarbadosBarbados
U boku właściwego mężczyzny kobieta ma swoje święto przez 365 dni w roku
06-03-2016 09:12
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. /S. Żeromski/
04-03-2016 07:15
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Jeśli się kogoś kocha, to się go kocha, a gdy nie ma już nic co można by móc zaoferować, wciąż daje się miłość.G.Orwell
02-03-2016 13:31
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
"Miłość mieszka w codzienności, w drobnych gestach, uśmiechu,dzieleniu się i prostocie"
26-02-2016 07:12
Odpowiedz
liluleklilulek
Gdy mężczyzna prosi dziś o rękę kobiety, to znaczy, że resztę miał już wcześniej. Alberto Sordi.
25-02-2016 08:25
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Piękne słowa wzruszają serce kobiety,ale to czyny za nimi płynące są kluczem do bram za którymi rodzi się wiosna i zakwita miłość
12-12-2015 08:36
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Miłość daje, nie pytając, przyjmuje bez odrazy, przebacza bez ociągania i cierpi tylko dlatego ,że jest jej za mało
07-12-2015 07:31
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Miłość i wierność powinny być widoczne,powinny być do uchwycenia i wyczucia w tysiącach drobiazgów każdego dnia na nowo.
22-11-2015 12:45
Odpowiedz
Malgosia16Malgosia16
Na fun­da­men­cie zaufa­nia, cegłami zro­zumienia i ce­men­tem miłości bu­duje się związek.
08-11-2015 06:12
Odpowiedz
edidanedidan
Na początku miłości trze­ba chodzić bar­dzo os­trożnie, do­piero później można się puścić pędem przez po­la pros­to w objęcia ukocha­nego, kiedy ma się pew­ność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy.
08-08-2015 09:52
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Kobieta jest najsłabsza gdy kocha, a najsilniejsza gdy jest kochana.
25-07-2015 00:32
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Kobieta, by czuć się piękna, nie potrzebuje grona adoratorów, wystarczają jej komplementy od jednego mężczyzny.
16-07-2015 00:08
Odpowiedz
edidanedidan
Ko­legów można mieć wielu...ko­ledzy zrozumieją...przy­jaciela można mieć jed­ne­go...przy­jaciel pomoże... Mi­łość można mieć jedną...miłość zro­zumie,po­może i przez­wy­cięży przeciwności.
02-06-2015 08:58
Odpowiedz
edidanedidan
Sens życiu na­daje je­dynie miłość, której owo­ce przy­pomną światu o naszym istnieniu.
29-05-2015 08:44
Odpowiedz
edidanedidan
Miłość jest jak piękny duży ogród. Na­leży pielęgno­wać wspólnie!
26-05-2015 08:59
Odpowiedz
dorota333dorota333
Nie śmierć roz­dziela ludzi, lecz brak miłości.
02-05-2015 09:47
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­wa miłość nie wyczer­pu­je się nig­dy. Im więcej da­jesz, tym więcej ci jej zostaje.
24-04-2015 07:58
Odpowiedz
edidanedidan
Miłość nie tyl­ko po­kazu­je nam ko­go trzy­mamy w ser­cu, ale ot­wiera nam oczy na wszys­tko co nas otacza, zwra­camy uwagę wte­dy na każdy na­wet naj­mniej­szy szczegół piękna, które da­je nam życie... Miłość, jed­nak, to naj­piękniej­szy cud od życia.
21-04-2015 09:30
Odpowiedz
edidanedidan
Prze­lej miłości czarę, by uj­rzeć w jej zwier­ciad­le od­bi­cie swoich uczuć.
16-04-2015 10:21
Odpowiedz
edidanedidan
Miłość jest jak hu­ragan, przychodzi urze­ka nas swoim pięknem po czym od­chodzi zos­ta­wiając nas z niczym
15-04-2015 09:09
Odpowiedz
edidanedidan
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny
08-04-2015 09:35
Odpowiedz
janeksjaneks
Och, ci wiel­cy pol­scy i świato­wi ro­man­ty­cy, którzy kład­li swoją ok­rutną miłość na ołtarzu nies­pełnienia! Nie raz pochy­lałam głowę nad ich poezją, pełną trud­nej miłości i cier­pienia. Och, jakże im wte­dy współczułam! Te piękne, gład­kie słowa o uczu­ciach, o bólu...
23-03-2015 11:32
Odpowiedz
AntistarAntistar
Miłość kpi so­bie z rozsądku. I w tym jej urok i piękno.
02-03-2015 23:25
Odpowiedz
janeksjaneks
To bardzo niebezpieczne, gdy mąż publicznie okazuje względy swojej żonie. Stwarza to zwykle podejrzenie, że bije ją, gdy są sami. Oskar Wilde
28-02-2015 14:08
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Kobiecie może zależeć,ale starać to ma się facet. Amen. :P
19-09-2014 09:47
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
11-09-2014 01:12
Odpowiedz
janeksjaneks
W roz­bi­tej bry­le ludzkiej naiw­ności ciszą łkające­go ser­ca doszu­kujesz się strzępek praw­dy gdzieś między krzy­kiem a mil­cze­niem…
30-08-2014 15:15
Odpowiedz
edidanedidan
Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca.
30-08-2014 13:19
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem masz prawo powiedzieć kocham.(M.Quoist)
26-06-2014 07:11
Odpowiedz
janeksjaneks
Miłość to przyrzeczenia sobie składane, To ciepło wspólnego łoża nad ranem. To dzielenie kromek codziennego chleba, Pieczołowite pielęgnowanie życia drzewa.
18-05-2014 12:08
Odpowiedz
janeksjaneks
Każdego dnia czegoś doświadczamy i żadna chwila nie powróci już, tylko od nas zależy jak karty rozdamy czy szczęście jest daleko czy może tuż, tuż…
17-04-2014 17:28
Odpowiedz
tekkengodrintekkengodrin
Prawdziwa kobieta łapie za serce, nie za portfel.
27-02-2014 20:15
Odpowiedz


REKLAMA
Ciekawe jaki będzie ,w tym roku sezon na grzyby .?? Oddaj swój głos...
„Róża nigdy nie może być słonecznikiem, a słonecznik nigdy nie może być różą. Wszystkie kwiaty są piękne na swój sposób, podobnie jak kobiety. ”- Miranda Kerr

Włącz

0.1242 sekundy, Godzina: 16:26:18, MEM:6127.15 KB