Tapety na pulpit

--------------
--------------
--------------

Ostatni wpis: 21 minut temu

Ewa15 Mój nowy komentarz do tapety [link]

majka1407 Mój nowy komentarz do tapety [link]

tajga Wygrałem 50 punktów w konkursie W samo południe

IR Wygrałem 50 punktów w konkursie W samo południe

matulenka3 Mój nowy wpis do użytkownika ewik1 [link]

Kobieta, Mężczyzna, Dziecko, Rodzina, Wnętrze

REKLAMA
Kobieta, Mężczyzna, Dziecko, Rodzina, Wnętrze
X Wybierz kategorie dla nastepnej i poprzedniej tapety:

WszystkieMiejscaBudowleWnętrzaLudzieKobietyMężczyźniDzieci
Kategorie
♥ Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu ♥
Komentarz dodał: ViolaLidia2
REKLAMA
na Twój pulpit:

Rozdzielczość1920x1080

Format5:4

Rozmiar325 KB


Tapeta opublikowana przez
Data dodania tapety17-07-2014 23:33
janeksjaneks
Dzieci są uzależnione od swoich rodziców. Chociaż nie są ich własnością. Muszą one utrzymać relację zarówno z matką, jak i ojcem, aby dorastać w zdrowy sposób.
04-08-2021 08:29
Odpowiedz
kehankehan
Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi, lepsza jest niż cała miłość do ludzkości. /Richard Dehme/
20-01-2021 17:13
Odpowiedz
tajgatajga
Tonem podstawowym w harmonii rodzinnej musi być zawsze krzyk dziecka, inaczej będzie brakować najważniejszego głosu. Johann Nepomuk Nestroy
23-05-2020 08:50
Odpowiedz
matulenka3matulenka3
Najważniejsza w życiu jest rodzina.Kariera - nie czeka na Ciebie w domu.Pieniądze- nie wytrą łez. Popularność- nie przytuli nocą.
09-11-2019 14:43
Odpowiedz
valdi21valdi21
Is­to­ta, łącząca wszys­tkie po­kole­nia w rodzi­nie - to matka .
22-09-2018 13:56
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Nie ma nic trudniejszego nad umiejętność kochania. /Alexandre Dumas/
20-08-2018 07:34
Odpowiedz
markoniczekmarkoniczek
Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim – to najlepsze, co można uczynić na tym świecie. /Peter Rosegger/
22-12-2016 13:16
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
"W domu, w którym nie ma dzieci, nie ma światła."
16-12-2016 18:20
Odpowiedz
beti0xbeti0x
"Nie ma praw­dzi­wej rodzi­ny, gdy nie ma wza­jem­nej miłości."
22-10-2016 15:12
Odpowiedz
liluleklilulek
Dziecko rodzi się z potrzebą miłości - i nigdy z niej nie wyrasta. autor: Autor nieznany
29-09-2016 09:38
Odpowiedz
liluleklilulek
" Zasypianie obok kogoś, kogo się kocha pomaga nam w... szybszym zaśnięciu, redukuje depresje oraz sprawia, że czujemy się szczęśliwiej."
05-09-2016 00:04
Odpowiedz
liluleklilulek
" Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś."
06-08-2016 08:46
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Rodzina jest dla człowieka korzeniami, przyjaciele łodygą, a miłość kwiatem.
11-06-2016 17:42
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy.
05-06-2016 22:27
Odpowiedz
liluleklilulek
Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia Albert Einstein
25-05-2016 07:17
Odpowiedz
liluleklilulek
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
08-05-2016 09:18
Odpowiedz
beti0xbeti0x
"Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę."
07-04-2016 23:42
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Miłość zaczyna się w domu i rozwija się w domu Tu nigdy nie brak sposobności by ja okazać/Matka Teresa z Kalkuty/
28-02-2016 11:16
Odpowiedz
BarbadosBarbados
Dbaj o to co masz.Walcz o to czego pragniesz
19-02-2016 07:05
Odpowiedz
liluleklilulek
Dziec­ko to Skarb naj­większy, skry­wa w so­bie ta­jem­ni­ce uczuć.
05-02-2016 08:02
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Po­woli, bez rozpędu, bez szału i obłędu, ce­giełka po ce­giełce bu­duj drogę po włas­nego szczęścia...:) 
22-01-2016 07:11
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
W domu nie musi być centralnego ogrzewania , żeby poczuć prawdziwe ciepło w rodzinie...
09-01-2016 08:52
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
- Dziwne - mówi mąż do żony - ty masz niebieskie oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma piwne. Ciekawe po kim... - A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!
08-12-2015 21:44
Odpowiedz
AntistarAntistar
Rodzi­na to naj­piękniej­sze co człowiek może po­daro­wać dru­giej oso­bie. Bo to właśnie w jej szczególnym cieniu pot­ra­fi błyszczeć na niebie włas­ne­go życia.
01-12-2015 17:25
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Nie uszczęśliwisz Wszystkich, przede wszystkim, bądź Bliski dla Bliskich.
30-11-2015 10:57
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Aaa aaa kotki dwa, śpij synku spij, jeszcze mamusia czeka do uśpienia:):):)
04-11-2015 00:07
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Nikt w związku nie lubi osób trzecich, ale jest od tej zasady jeden malutki wyjątek .
09-10-2015 06:52
Odpowiedz
ViolaLidia2ViolaLidia2
♥ Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu ♥
08-10-2015 01:06
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
31-08-2015 08:06
Odpowiedz
AniolMilosciAniolMilosci
Twoje dzieci staną się tym, kim Ty jesteś.Bądź więc tym,kim chcesz, by one były
26-08-2015 07:40
Odpowiedz
edidanedidan
Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.
13-08-2015 08:23
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Kobieta jest szczęśliwa kiedy ma dwa imiona:"Kochanie" i "Mama"
13-06-2015 00:49
Odpowiedz
edidanedidan
Rodzi­na jest naj­ważniej­szą war­tością w życiu człowieka. Gdy wszys­tko in­ne za­wie­dzie, blis­cy wciąż będą przy nas. Bez względu na wszystko...
27-05-2015 08:01
Odpowiedz
edidanedidan
Dob­rze jest poczuć swój kąt, a zwłaszcza ten, który tworzą złączo­ne ręce rodziców...
09-05-2015 07:41
Odpowiedz
janeksjaneks
...są też ta­kie, w których zaczy­nasz się łapać gdy sta­rasz się zro­zumieć postępo­wanie swo­jej żony, później swo­jego dziec­ka... Gdy masz za sobą 30 lat pra­cy..na­dal ciężko wszys­tko ro­zumieć.
05-05-2015 08:15
Odpowiedz
edidanedidan
Praw­dzi­wy mężczyz­na to ten, który pot­ra­fi kochać trzy ko­biety na raz: matkę, żonę i córkę. Praw­dzi­wy mężczyz­na o Wiel­kim Ser­cu to ten, który pot­ra­fi kochać czte­ry ko­biety na raz: matkę, żonę, córkę i... teściową.
24-03-2015 09:24
Odpowiedz
reni157reni157
Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia
05-03-2015 17:03
Odpowiedz
AnimalPlanetAnimalPlanet
Jeœli nie masz czasu dla swoich dzieci, to zgaśœ telewizor.
23-02-2015 10:17
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.
27-12-2014 09:37
Odpowiedz
edidanedidan
Bo­gac­two jest bar­dzo cenne, ale ciepło rodzin­ne bez­cenne.
20-12-2014 09:23
Odpowiedz
edidanedidan
Jed­nym z naj­piękniej­szych pre­zentów ja­ki może ofiaro­wać oj­ciec dziec­ku, to kochać je­go matkę.
12-12-2014 19:48
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Wtedy stajesz się miłością, kiedy przemieniasz się w miłość. (A.De Mello)
11-12-2014 00:15
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Może i to najsłabszy uścisk na świecie, ale chwyta za serce bardziej niż jakikolwiek inny
21-11-2014 21:28
Odpowiedz
edidanedidan
Rodzi­na to jest coś naj­ważniej­sze­go, nie można jej bez­karnie założyć, a po­tem bez­karnie odłożyć, zlik­wi­dować,nie pa­miętać, nie czuć się zo­bowiąza­nym, rodzi­na to jest coś świętego.
10-11-2014 10:02
Odpowiedz
DoubleDDoubleD
-Dziwne -mówi mąż do żony -ty masz niebieskie oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma piwne. Ciekawe po kim..? -A co, może powiesz, że piwa nie pijesz? :))
12-10-2014 16:29
Odpowiedz
FunemankaFunemanka
Teraz szczęście, a za 5 lat może rozpacz i rozpad...Nie dajmy się zwieśc pozorom.
22-09-2014 16:49
Odpowiedz
carpediemcarpediem
Chciałabym przeżywać takie chwile... ale żeby one były prawdziwe... pełne miłości. ...
18-09-2014 18:40
Odpowiedz
edidanedidan
Mieć przy so­bie oso­by które się kocha .. Tak to się na­zywa praw­dzi­we szczęście !
08-09-2014 10:25
Odpowiedz
janeksjaneks
Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy.
06-09-2014 11:35
Odpowiedz
edidanedidan
Szczęściem jest po­siada­nie dużej, kochającej, dbającej i bar­dzo blis­ko ze sobą związa­nej rodzi­ny - ty­le, że w in­nym mieście.
05-09-2014 18:43
Odpowiedz
edidanedidan
Dziec­ko tak wiele wno­si w życie. Sta­je się wszys­tkim, że gdy gdzieś na chwi­le zni­ka, tęskni się na­wet za je­go złymi hu­mor­ka­mi, ale naj­bar­dziej tęskni się za uśmie­chem ja­kim wy­pełnia swój dzień, tęskni się za oczka­mi co prze­kazują tak wiele i tęskni się za słowa­mi, które są naj­piękniej­szy­mi na świecie. Cho­lera, tęskni się i kocha nad życie...
26-08-2014 16:02
Odpowiedz
kochanyUrwiskochanyUrwis
Czasami wystarczy się tylko przytulić do wyjątkowej osoby, by chociaż przez chwilę zapomnieć o wszystkich problemach
24-08-2014 17:14
Odpowiedz
edidanedidan
"Adam ujrzawszy, że Ewa jest naga, innego raju już się nie domaga." ~ Jan Sztaudynger
20-07-2014 16:42
Odpowiedz
janeksjaneks
Ma­musiu Kocha­na To­bie dziękuję dziś Jes­teś naj­większym Skar­bem chłopak czy dziew­czy­na , nie - ma­mo, Ty Naj­droższa, je­dyna Bóg dał mi szczęście, bo mam Ciebie.
20-07-2014 09:28
Odpowiedz
zielonooka34zielonooka34
Dziec­ko – ko­kar­dka z dusz rodziców :)
18-07-2014 19:32
Odpowiedz
alfa-betaalfa-beta
Z cyklu: Jak małe dziecko może uratować tapetę przed hasłem "erotyczna":)
18-07-2014 10:25
Odpowiedz
DoubleDDoubleD
Dobrze mieć kogoś bliskiego. Choćby po to, by było komuś opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć :)
18-07-2014 00:11
Odpowiedz

Bo piękno na to jest, by zachwycało... /C.K Norwid/ Oddaj swój głos...
Gdy człowiek usłyszy lubianą melodię, to jakby ujrzał starego przyjaciela.

Włącz

0.0837 sekundy, Godzina: 12:39:47, MEM:5900.97 KB